Kierunek i Ja

Kierunek Życie poświęcony jest czytaniu PRZESTRZENI. Przestrzeń tworzona jest przez świat podświadomy oraz fizyczny. Pierwszy wynika z drugiego, a drugi zawiera się w pierwszym, niczym pętla nieskończoności. Ich łącznikami są SYMBOLE, których prawidłowa interpretacja jest swoistą MAPĄ ŻYCIA.
Symbole przychodzą do nas na początku w snach. Ich rozumienie pozwala przede wszystkim na poznanie siebie, na odkrycie potencjałów własnej DUSZY. Jest to proces powrotu do siebie, po którego przejściu wychodzimy do świata – jako ludzie świadomi, samodzielnie kształtujący własne otocznie. Umiejętność interpretacji symboli przenosimy wtedy w materię – odczytując znaki, które ułatwiają nam działanie i tworzenie.

Przestrzeń to także określenie ENERGII ŻEŃSKIEJ. Nie tej biernej i poddanej, ale aktywnej i przewodzącej, o której sile decyduje PRAGNIENIE SERCA.
Kierunek jest więc również stroną poświęconą wyzwoleniu energii żeńskiej z błędnie rozumianych przekazów. Jej dzieje opisuję w MANDALI SERCA. Korzystając ze źródeł biblijnych i apokryficznych oraz z własnych przekazów sennych wyjaśniam faktyczne znaczenie pragnienia serca jako siły dominującej i kształtującej życie. Siły, której uznanie i wykorzystanie pozwala cieszyć się życiem i swobodnie korzystać z jego zasobów. Mandalę Serca kieruję przede wszystkim do osób przesiąkniętych bezradnością i przekonanych o własnej NIEMOCY, która jest charakterystyczna dla stłamszonej energii żeńskiej – u kobiet i mężczyzn, bez różnicy.

Analizuję symbole w oparciu o trzyletnią praktykę, która pozwoliła mi stworzyć unikalny KLUCZ INTERPRETACYJNY, sprawdzający się przede wszystkim w życiu codziennym. Pozwalający na dynamiczną pracę z podświadomością, której celem jest dotarcie do własnych ukrytych potencjałów oraz efektywne wdrożenie ich w życie.
Z pomocą stworzonego klucza prostuję, bądź też nadaję nowe znaczenia dotychczas przyjętym interpretacjom, które przyczyniły się do krzywdy i stłamszenia na przestrzeni dziejów. Na nowo objaśniam zagadnienia biblijne i apokryficzne, odnajdując w nich nagminnie poszukiwany KOD BIBLII.
Nie stronię również od baśni, mitów i podań ludowych, ponieważ podobnie do pism religijnych są one kopalnią wiedzy o złożonej strukturze psychicznej człowieka.

Stronę KIERUNKU dedykuje wszystkim zaciekawionym. Zawarte tu opisy i artykuły mają za zadanie ustanowić fundament do dalszej pracy – samodzielnej bądź ze wsparciem – z Przestrzenią za pomocą prawidłowego klucza interpretacyjnego. Pracy uwieńczonej odkryciem PASJI ŻYCIA.

Drogi Czytelniku, zapraszam Cię więc serdecznie do rozgoszczenia się w moich progach. Zadawaj pytania, komentuj i dziel się wiedzą oraz doświadczeniami. Bacz jednak na formę wypowiedzi. Jej charakter świadczy  bowiem o szacunku, którym i ja Cię darzę.

Emilia Jasnowska

Blog

WĄŻ. ENERGIA KREACJI.

Wąż symbolizuje energię seksualną, która jest przede wszystkim energią kreacji. Jest ona pędem do tworzenia, budowania i działania, którego owoce wyrażają się w narodzinach nowych potencjałów, pomysłów, przedsięwzięć. Najbardziej żywym przejawem są narodziny narodziny nowego istnienia – dziecka.

PARALIŻ SENNY

Paraliże senne są często przyczyną wielkiego lęku. Nic dziwnego. Są to stany bardzo realistyczne, podczas których doświadczamy całkowitego unieruchomienia. Niekiedy dochodzą do tego elementy koszmaru – ktoś nas goni, a siły demoniczne chcą nami zawładnąć. Chwytają za kończyny, dręczą. Topią, albo duszą, aż do zapadnięcia w ciemność, która przechodzi zazwyczaj w dalszy sen, bądź inną …

SNY WYWOŁUJĄCE LĘK PRZED ŻYCIEM

W praktyce interpretacyjnej spotykam się wręcz nałogowo z lękiem wywołanym przez sny. I nie chodzi wcale, a wcale o koszmary, tudzież paraliże i nękania senne. Wydawać by się mogło, że śnienie należy do jednych z przyjemniejszych przeżyć i do tego zajmuje umysł, wprowadzając do życia zagadki z sennej rzeczywistości. Niestety, wielu ludzi senne przesłania ubiera …