DESZCZ JAKO SYMBOL OCZYSZCZENIA JAŹNI

Deszcz w symbolice sennej oczyszcza Jaźń. Czas deszczy motywuje do odejścia od kreacji oraz dłuższego wypoczynku, podczas którego nabieramy sił i nawadniamy wewnętrzną Ziemię. Deszcz to wyraz znużenia i zmęczenia oraz czas tuż po symbolicznej pełni, kiedy Słońce w końcu zdoła wypełnić Księżyc. Kiedy świadomość dotrze do Jaźni i nasyci umysł. Opad pochodzi bowiem z Księżyca i wraz z nim dochodzi do oczyszczenia wszelkich emocji, które dotąd nie zostały wykorzystane. Obszarów, które nie zostały dostrzeżone i wyrażone. Wenus trzyma przestrzeń w Księżycu, czekając na jego zapełnienie. Wraz z nasyceniem odchodzi. Otwiera się na świat i poddaje oczyszczeniu. Tym samym otwiera się na DESZCZ, a wraz z nim na myśli, głosy i uczucia. Przyjęcie tego stanu pozwala na przekierowanie deszczówki ku wewnętrznej Ziemi, gdzie zachodzi filtracja. Otworzenie się na świat natomiast pozwala na odprowadzenie nadmiaru myśli, zwłaszcza tych, na które nie jesteśmy gotowi.

BRAK DESZCZU, CZYLI BRAK WYPOCZYNKU

Deszcz w symbolice sennej nawilża wewnętrzną Ziemię, tożsamą z czwartym obszarem w Astrologii Symbolicznej. Tutaj zadziewa się twórczość spontaniczna i chwilowa, która filtruje przybyłe emocje. Powstaje zrozumienie i gromadzi się wiedza, która buduje podstawy. Chwilowa twórczość wchodzi w skład większego tworu. Nosi ono miano kreacji. Opad deszczu wynikający z nasycenia twórczością i pracą jest procesem naturalnym. Jest wypoczynkiem. Brak wytchnienia powoduje wewnętrzną suszę i wypalenie. Człowiek traci kontakt z natchnieniem. Wiatr bowiem wieje dalej. Brak wody nie pozwala jednak przechwycić jego mocy. Prowadzi to zwykle to zapętlenia się w wymuszonej pracy, której celem jest odnalezienia w sobie natchnienia. Pomysłu. Ale energia twórcza wyczerpuje się.

CZARNY DESZCZ W SYMBOLICE SENNEJ

Kreacja wieńcząca systematyczną twórczość powstaje poprzez oczyszczenie obszaru Saturna. Działaniem, zgłębianiem i analizą człowiek penetruje przeszłość, szukając w niej błędnego myślenia i postępowania.
Nadmiar kreacji i pracy prowadzi do suszy. Brak deszczu wraz z zamknięciem na ludzi i świat zamyka umysł w nagromadzonych iluzjach i myślach. Następuje zatrzymanie procesu filtracji, a człowiek pogrąża się w ciemności. Pozwolenie sobie na odpoczynek po długim okresie suszy wywołuje CZARNY DESZCZ. Nie dochodzi wtedy do pełnego oczyszczenia, ani do nawodnienie wewnętrznej Ziemi. Czarny deszcz symbolizuje wybudzanie Księżyca, powolne otwieranie podświadomości na Słońce. Długa, intensywna praca i małe przerwy powodują wewnętrzny zastój. Wypalenie. Wraz z nim Księżyc zamyka swe wrota, a człowiek otwiera się na zewnętrzne wpływy, schematy i iluzje.

CIEMNY DESZCZ W SYMBOLICE, CZYLI OBERWANIE CHMURY

Przez brak oczyszczenia w Księżycu narasta CZERŃ, która symbolizuje niezrozumiałe i nieprzemyślane obszary kreacji oraz obowiązku. Czerń jest również symbolem bierności, która rozwija się wraz z przesyceniem. Czarny deszcz pokazuje pierwsze otwarcie na świadomość poprzez odpoczynek. Sugeruje także potrzebę długiego i intensywnego ocięcia od tematów, które zaprzątają umysł.
CIEMNY DESZCZ natomiast symbolizuje ujście nawarstwianych przez dłuższy czas emocji, do których nie było dostępu. Wiąże się zwykle z pociemniałym otoczeniem i nawałnicą. Po długotrwałym otwarciu na to, co niesie ze sobą świat, przy jednoczesnej analizie i pracy, nagły odpoczynek jest niczym zburzenie tamy. Człowiek dostrzega w sobie wszystko to, przed czym broniły go dotychczasowe zajęcia. Jest w tym ból, poczucie osamotnienia, zranienie i odrzucenie. Wszystkie emocje, które niosą ciemność i wciągają w ciemność.

POWÓDŹ CZYLI KIEDY KSIĘŻYC TAŃCZY Z NEPTUNEM

Długotrwałe otwarcie na świat i picie symbolicznej wody podnosi poziom wewnętrznego nawodnienia. Także deszcze odpowiadają za wzrost wód lądowych. Przy jednoczesnym braku odpowiedniej kreacji i pracy, czas spędzany na odpoczynku prowadzi do nawarstwienia energii twórczej. Niewykorzystana, rozmywa rodzące się zrozumienie. W człowieku rozpoczynają się ulewy oraz powodzie. Niszczą one dotychczasowe plony. Zapomnieniu ulegają dobre myśli i wydarzenia. Oddalają się powzięte decyzje i plany. Wypracowana wiedza staje się w popowodziowym krajobrazie bezsensowna. Na jej miejscu rozkwita zwątpienie i pesymizm.
POWÓDŹ jest symbolem niewykorzystanej energii twórczej i wynikającego z niej wewnętrznego zagubienia.

ZALANE ŚCIANY I SUFITY

Wylewająca i zalewająca woda posiada wprawdzie czynnik niszczący, ale może on zostać skierowany na blokady myślowe. Symbolizuje to woda zalewająca ściany, albo sufit. Wraz z falami emocji rozpadają się dotychczasowe struktury. Wtedy też przychodzi do nas bunt, który pomaga przezwyciężyć to, co nas w jakiś sposób więzi. Nagromadzona energia twórcza domaga się wyrażenia. Niszczy blokady. Powodują nią księżycowe przypływy i odpływy, które wymuszają ruch. Wymuszają działanie i tworzenie. W tym czasie ważne jest wejście w kreację, wyjście ze strefy komfortu. Tylko tym sposobem zniszczenie staje się zarazem odrodzeniem. Pozostawienie spraw własnemu biegowi, całkowite poddanie się emocjom i spożytkowanie ich na bezcelową walkę, wyczerpuje. Prowadzi do marazmu i osadza w przeszłości.

CZAS DESZCZU, CZYLI ZOSTAŃ W DOMU

Czas deszczu doprasza się pozostania w domu. W symbolice sennej oznacza to odejście od analizy siebie i kreacji wiedzy o sobie. W tym czasie Jaźń ulega oczyszczeniu. Człowieka otaczają nieprzepracowane emocje, które najpierw muszą opaść. Wsiąknąć w wewnętrzną Ziemię wraz z czasem. Wtedy też zamieniają się w energię. Analiza w czasie deszczu prowadzi do utraty i zaprzepaszczenia tejże energii. Jest także niweczona przez iluzje i nagromadzone schematy. Zamiast rozwoju, zapewnia powrót do starego. Czas deszczu to także odejście od twórczości, z którą należy poczekać na przypływ energii. Pozostanie w domu w języku podświadomości oznacza otworzenie się na symboliczną wodę, która zajmuje umysł. Brak tej możliwości wymaga użycia parasola.

PARASOLE I KALOSZE

PARASOL symbolizuje dystans do nachodzących nas ponurych myśli i zwątpienia, co wiąże się z nabyciem odpowiedniej świadomości. Podobne znaczenie posiadają KALOSZE, które jednocześnie bronią nas od zboczenia z raz obranej drogi i sposobu, w jaki idziemy przez życia. W jaki radzimy sobie z problemami. Stopy symbolizują nasze chęci i zdolności poznawcze. Wdepnięcie w zimną i brudną kałuże we śnie pokazuje nieprzyjemne tematy, z którymi na dany moment nie powinniśmy się mierzyć, bo nie jesteśmy na to gotowi. Albo nie mamy chęci i sił. Deszcz związany jest z odpoczynkiem, a ten wymaga relaksu i skupienia na zabawie. Dopiero przypływ energii budzi gotowość i otwiera w nas sekretne drzwi do natchnienia. Wraz z natchnieniem przychodzi także świadomość.

>>> WODA – SYMBOLIKA SENNA I BIBLIJNA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.