Energia żeńska, czyli dominacja pragnienia i nakładanie formy na świadomość
Dotychczas natknęłam się na wiele opisów żeńskości, których zdecydowana większość ukazywała ją jako bierność, ciemność, wodę, srebro i księżyc. Wszystkie te pojęcia są jak najbardziej prawidłowe, ale nie stanowią całości, a zaledwie jej część. Energia żeńska, jedna z dwóch podstawowych energii tworzących Wszechświat, jest przede wszystkim pragnieniem, emocjami i Przestrzenią. W pojęciach tych zawiera się całe spektrum potencjałów.

Pragnienie – siła magnetyczna, którą wyraża choćby księżyc – przyciąga ku sobie świadomość, by móc tworzyć. Twórczość jest bowiem podstawowym elementem składowym energii żeńskiej. Siła pragnienia, zwana również pragnieniem serca, a niekiedy miłością, dorównuje siłą męskiej agresji. Jest równie niszcząca, jak i twórcza, dominująca i uległa. Pragnąc, zasysa w siebie energię męską, nawet wbrew jej woli. Jest to aktywna strona energii żeńskiej. W snach może zostać negatywnie wyrażona gwałtem, współżyciem z sukkubami, bądź pożeraniem mężczyzny przez kobietę.

Emocje, których symbolem jest woda, są budulcem formy – przestrzeni wewnętrznej i zewnętrznej, nieświadomej i podświadomej. Ich najgęstsze skrystalizowanie nazywamy materią. Stanowią one nośnik natchnienia. Bez nich jakikolwiek kontakt z Wyższą Świadomością jest niemożliwy. Są również podstawą energii twórczej. Umiejętność panowania nad emocjami pozwala człowiekowi ukierunkować je ku kreacji. Prowadzi również do poczucia autonomii, ponieważ władca emocji staje się panem samego siebie.

Przestrzeń jest kolejną elementarną składową żeńskości. Żeby powstała forma i życie potrzebny jest bowiem obszar, który pomieści w sobie natchnienie – męską świadomość. Przestrzenią jest zatem ciekawość, gotowość na nowe i domaganie się odpowiedzi. Nieodzowna jest również nadzieja, dzięki której żeńskość może w zaufaniu dążyć do kreacji, wiedząc, że jej pragnienie zostanie zaspokojone, a ona sama wypełniona. W momencie gdy nadzieja zanika, Przestrzeń zamienia się w pustkę – smutek, depresję i beznadzieję.

W snach energia żeńska przedstawiana jest przede wszystkim przez postacie kobiece. Jasnowłosa kobieta odnosi się do wewnętrznego pragnienia tworzenia, które przyciąga natchnienie. Właścicielka ciemnych włosów wskazuje natomiast na tworzenie w świecie fizycznym. Kolor rudy oznacza niegodność żeńskości, charakterystyczną dla archetypu Lilith. Niedojrzała energia żeńska posiada bowiem skłonność do uciekania we własną nieświadomość, co z kolei prowadzi do upodlenia i wyparcia jej siły.
Warto podkreślić, że energia żeńska nie jest kobietą, ale stanowi jej część. Jest to wiedza podstawowa, która niestety zanikła wraz z wyparciem wewnętrznej Przestrzeni oraz natchnienia.

Oprócz postaci kobiecych, na energię żeńską – a więc również ciało i podświadomość – wskazują wszelkie formy, które mogą zostać wypełnione, jak np. dzban, kieliszek czy też samochód.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.