Czym tak naprawdę są sny? Z pewnością istnieje wiele wytłumaczeń – od naukowych do tych jak najbardziej osobistych, pełnych wiary w zdolności przepowiadania przyszłości i siły wyższej, która określa los każdego z nas.

Świadomość wnikając w podświadomość człowieka wypełnia ją natchnieniem, które energia żeńska ubiera w formy. Natchnienie jest informacją wywołującą stany uczuciowej, które nakładając formy na energię męską, kreują przekazy w snach, wizjach oraz w świecie rzeczywistym.

Dla mnie natomiast każdy obraz senny jest swoistym tańcem między dwiema energiami tworzącymi życie, świadomością – energią męską – oraz nieświadomością – energią żeńską.
Świadomość wnikając w podświadomość człowieka wypełnia ją natchnieniem, które energia żeńska ubiera w formy. Za pomocą emocji i uczuć tworzy kształty, kolory oraz całe krajobrazy, które z kolei zapisuje w pamięci jednostkowej, a następnie zbiorowej.
Natchnienie jest zatem informacją wywołującą stany uczuciowej, które nakładając formy na energię męską, kreują przekazy w snach, wizjach oraz w świecie rzeczywistym. Ten ostatni, będący wytworem zbiorowej podświadomości, jest najbardziej złożony i stąd najmniej czytelny. Sny są zatem pomostem, który za pomocą form (pod)świadomości wiedzie nas do zrozumienia tego, co nas otacza poprzez wcześniejsze poznanie wewnętrznego świata każdego człowieka.

Niektóre formy (pod)świadomości ewoluują wraz z rozwojem ludzkości i techniki. Przykładem jest choćby samochód, do którego rozwinęły się początkowe pojazdy jedno-, dwu- i trzyśladowe.
Samochód wiezie nas przez życie w sposób zależny od jego technicznych możliwości oraz od naszej praktyki. Im lepsza jakość pojazdu, tym lepszy komfort jazdy. Im większa praktyka oraz dbałość o cztery kółka, tym większa pewność w sposobie prowadzenia oraz umiejętność reagowania na niespodziewane zdarzenia, wypadki losowe. Jakość drogi pozostaje oczywiście nie bez znaczenia, choć umiejętności kierownicze, a także sam stan pojazdu potrafią załagodzić wiele zewnętrznych niedogodności.

Płaszczyzna podświadoma pokazuje stan naszej Jaźni oraz procesy, które w niej zachodzą, mając wpływ na końcowe zachowania człowieka.

Podobnie rysuje się obraz samochodu w snach. Jego wygląd, nasze prowadzenie oraz jakość jazdy odnoszą się ściśle do naszego życia, początkowo rozpatrywanego na płaszczyźnie podświadomej, z czasem jednak coraz bardziej materialnej. Płaszczyzna podświadoma natomiast pokazuje stan naszej Jaźni oraz procesy, które w niej zachodzą, mając wpływ na końcowe zachowania człowieka. Na jego pragnienia, marzenia i działania.

Przysyłając mi sny, Magdalena opisała siebie jako osobę, która nie potrafi zawalczyć o siebie samą, a jednocześnie pragnie pomagać wszystkim wokoło. Dodatkowo jej sytuacja w pracy pozostawiała wiele do życzenia gdyż wiązała się z nieustannym stresem. Osoba będąca na wysokim stanowisku w firmie wciąż podważała kompetencje Magdaleny, która zamiast podjąć stosowne kroki w celu ochrony siebie, zastanawiała się nad rezygnacją ze stanowiska. Choć sny potrafią być wielowymiarowe, a decydującym odniesieniem w interpretacjach jest zawsze indywidulana sytuacja śniącego, obrazy senne Magdaleny pokazały wręcz przykładową analizę:

Jadę autem bardzo szybko, droga się zwęża, z lewej strony krawężnik , z prawej znak robót drogowych, coś w tym stylu. Wiem, że się mogę rozbić i w tym momencie się budzę. Jadę autem autostradą, tyłem do kierunku jazdy, obok jadą inne auta, widzę że mam problem, naciskam pedał hamulca, ale nie działa. Myślę, że sobie poradzę, bo odwrócę auto jakby z zewnątrz, przestawiając je i będę jechała przodem.  Inny sen – trzech facetów zabija kijami psa, jestem oburzona dlaczego to zrobili.”

Szybka jazda, zwężająca się droga, krawężnik z lewej strony oraz roboty drogowe wskazują na szybko następujące po sobie wydarzenia, które coraz bardziej zacieśniają nam pole manewru i prowadzą nieuchronnie do nieprzyjemnej transformacji. Lewa strona dotyczy również zawadzającej energii żeńskiej. Jazda pod prąd oraz próba zmiany pokazują dodatkowo poczucie wykluczenia i niebezpieczeństwo z tym związane. Niedziałające hamulce obrazują bardzo wyraźnie brak wewnętrznej siły, która pomogłaby zapanować nad zdarzeniami w życiu. Zamiast tego sytuację próbuje ratować nasza ograniczona świadomość – ego.

Choć transformacja jest nieuchronna, ponieważ jest częścią rozwoju i dojrzewania, nie musi następować w wyniku traumatycznych eksplozji życiowych.

Stłuczka, poważny wypadek oraz śmierć są oznaką załamania się naszych dotychczasowych przekonań, na których zbudowaliśmy pewien obszar naszego życia. Zniszczenie poglądów przez bolesne doświadczenia doprowadza do powstania pustki, która może zostać wypełniona przez budowanie kolejnych doświadczeń. Znamienna jest jednak początkowa czystka i załamanie się iluzji, które choć bolesne, zawsze prowadzą do wewnętrznej, a następnie zewnętrznej zmiany. Choć transformacja jest nieuchronna, ponieważ jest częścią rozwoju i dojrzewania, nie musi następować w wyniku traumatycznych eksplozji życiowych. Obrazy senne nie są wyrocznią, ale mogą być wskazówką w odpowiednim ustosunkowaniu się do przeżyć i działań.

Dynamiczne sny Magdaleny pokazały jej trudną sytuację, ale jednocześnie naświetliły drogę wyjścia, zawartą w ostatniej części – zabitym psie, który jak pisałam o tym TU, jest symbolem naszej wierności sobie. Śmierć psa, a więc transformacja wierności tworzy przestrzeń, której zagospodarowanie należy do Magdaleny. Czy postawi na siebie i zamiast pomagania innym, pomoże sobie? Czy zobaczy swą niezłomną siłę, która pozwalała jej przetrwać w niesprzyjających warunkach i wykorzysta ją w końcu dla siebie?

Tak jak bierność wpływa na nasze życie i oddaje je we władanie sił zewnętrznych, tworzy z nas niewolników instytucji, kultur i zabobonów…tak podjęcie wyzwania i samodzielne działania tworzą z nas wolnych ludzi. Ważna jest przy tym ochrona zależnych od nas jednostek – dzieci i nas samych, również bezbronnych bez rodzicielskiej opieki ego. Tylko wtedy jesteśmy w stanie odnaleźć w sobie sens i wartość, które natchną nas odwagą do podążania za pragnieniami serca. W drodze do wewnętrznego spełnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.