NISZYCIEL BLOKAD NA DRODZE KU SPEŁNIENIU…

W snach objawia się nam w srebrzystych, bądź BIAŁYCH włosach. Jest on bowiem wewnętrzną mądrością, z której nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Mądrością podświadomą – gdy przybiera postać nieznaną –  która prowadzi nas przez blokady i lęki w kierunku spełnienia pragnienia serca.

W naszym otoczeniu natomiast mogą pojawić się wtedy osoby, których zachowanie, niesympatyczny stosunek do nas oraz niekiedy bolesna prawda sprawią, że inaczej spojrzymy na pewne kwestie naszego życia. Również same wydarzenia zmobilizują nas do innego niż zwykle działania. Jak choćby strata pracy, wypadek, nagła i niespodziewana choroba.

Wszystko to ma na celu jedno – ukazanie nam ograniczeń, za którymi tkwimy w marazmie życiowym. Nie przejawiamy naszych potencjałów, bo nie wypada. Tradycja nie pozwala, albo ludzie będą gadać. Pozwalamy nieznajomym decydować o naszym postępowaniu, a marzenia, czy też pragnienia serca spychamy do najciemniejszego kąta podświadomości.

One jednak wciąż w nas pulsują, choć niezauważane zza fasady ograniczeń. Pulsują i coraz mocniej dopominają się wyzwolenia i nasycenia. Odpowiedzią na nie jest właśnie Niszczyciel, który niszczy zewnętrzne blokady. Niszczy nasze – często bzdurne – przekonania i zmusza nas do zauważenia, tego co wyparte oraz do podążenia w upragnionym kierunku. Zmusza nas tym boleśniej, im mocniej bronimy się przed zmianami.

MY NISZCZYCIELE…

Postać Niszczyciela w snach może przybrać rysy znajomej twarzy. Jak choćby twarzy jednego z rodziców, który jest przykładowo bardzo zaciekły w dążeniu do celu. Zaciekłość więc będzie cechą, która pomoże nam przebić się przez mur ograniczeń i podążyć drogą ku spełnieniu pragnienia. Niszczyciel nie musi być bowiem symbolem Wyższej Jaźni, która rozbija nasze iluzje. Równie dobrze może określać wolę naszego ego – nas samych.

Niektórzy ludzie od samego początku charakteryzują się szczerym podejściem do własnej osoby, bez iluzji. Niekiedy nabywają tej zdolności, gdy ich spojrzenie na siebie i świat kształtują kolejne doświadczenia losowe. Kierując się więc mądrością życiową – wrodzoną i nabytą – spoglądają w siebie i wiernie podążają za pragnieniem serca. Odważnie niszczą przeszkody, albo umiejętnie je omijają. Ucząc się zaufania do siebie i Przestrzeni, a słabości przemieniają w moc.

Bardzo często zdarza się także, że przyjmujemy na siebie rolę Niszczyciela wobec postaci trzecich. Gdy zaznaczamy własne granice, gdy jesteśmy prawdomówni, gdy podążamy własną drogą. Niejednokrotnie nie można uniknąć zadawania bólu, ponieważ rozbite iluzje są związane ze zranieniem, a kierowanie się wewnętrznym kompasem może być odczuwane jako odrzucenie przez osoby z zewnątrz.

Każdy człowiek może stać się Niszczycielem, który toruje drogę pragnieniu. Każdy człowiek posiada w sobie moc, dzięki której jest w stanie spełniać marzenia i sięgać po wewnętrzną pełnię. A kiedy już do tego dojrzeje, wejdzie w siódmy etap rozwoju – etap niszczącej mocy ego na Mandali Serca, który również w snach i synchroniach przejawia się CYFRĄ SIEDEM. Jak choćby siódme piętro, siedem złotych, czy siedem wzgórz…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.