Now Ksiezyca w Barania - 5 kwietnia 2019

Nów Księżyca w znaku Barana odbywa się pod znakiem wyzwolenia z tego, co ciąży, więzi i hamuje.

Zatroszczy się o to Lilith, znajdująca się w Wodniku, w dziewiątym domu, który odpowiada – podobnie jak dziewiąta czakra na Krysztale Energetycznym – za obszar odrodzenia i wyzwolenia pragnienia życia. Nieodmiennie łączy się on z działaniem oraz pędem do działania. Wodnik natomiast pragnie korzystać z życia, cieszyć się nim w poczuciu wolności. Jest to zatem świetny czas na to, by rozpocząć nowe działania, które uwolnią nas od tego, co męczy. Które pozwolą także podążyć za pragnieniem serca, zwłaszcza w obszarze pracy i finansów. Wspomoże nas w tym niszczycielski Chiron, którego energia zawsze dokopuje się do najgłębszych pokładów pragnienia, by je wyzwolić. By nasza świadomość w końcu mogła je dojrzeć i za nim podążyć. Chiron tym razem znajduje się w znaku Barana, ale w domu dziesiątym. Skłania więc do podążania za natchnieniem w obszarze pracy i finansów. Może się to wiązać ze spontanicznym, nieprzemyślanym działaniem w dniach poprzedzających nów Księżyca w znaku Barana. Zwłaszcza u osób, których słońce urodzeniowe znajduje się w Baranie oraz w Rybach (druga połowa znaku) i Byku (pierwsza połowa znaku).

Baran jest bowiem absolutnym odbiorcą energii Słońca, która zawita do jego obszaru w sposób całkowity, tak jak zostało to opisane przy ostatniej pełni księżyca (w znaku Ryb).
Potężne wręcz natchnienie będzie tym razem wycelowane w dom jedenasty. Barany, a także ich sąsiedzi zapragną natychmiastowego uwolnienia się od więzów. Zapragną silnie i wręcz irracjonalnie poddania się nowym ideałom. Nowym kreacjom, które zechce ucieleśnić dążące do ideału ego, poparte dodatkowo energią Urana w Byku. W głowach zrodzą się więc niecodzienne wizje, które wzmogą pragnienie wolności i swobody. Zwłaszcza w obszarze pracy, co podsyci sam Chiron oraz Jowisz w szóstym domu, w znaku Strzelca.
Ten ostatni zachęci dodatkowo do działań, które choć na chwilę wyswobodzą od męczącej rutyny.

Natchnienie kwietniowego nowiu księżyca w znaku Barana skierowane jest tylko i wyłącznie na obszar wyzwolenia, ewentualnie zabawy. Wywoła to trudności w koncentracji na dotychczas rozpoczętych transformacjach w obszarze relacji.

Transformacji tej bowiem sprzyja zbliżająca się koniunkcja Saturna i Plutona w domu siódmym, odpowiedzialnym za budowanie relacji, w tym biznesowych. Obie planety spotkają się dopiero na początku kolejnego roku, jednak ich energia odczuwana jest już teraz i sprzyja systematycznej pracy, tworzeniu kontaktów i głębokiej ich transformacji. Odbywa się to na polu zawodowym oraz związkowym, gdzie przemianie ulegają dotychczasowe partnerstwa, również poprzez zbliżające się rozstania, a niekiedy rozwody. Osoby samotne natomiast przynaglane są niekiedy przez samą Przestrzeń do szukania życiowych partnerów 😉 Jest to w końcu odpowiedni czas ku temu.
Jakkolwiek by jednak nie wyglądała sytuacja indywidualna, w obszarze domu siódmego potrzebna jest systematyczność i cierpliwość, od której odciąga energia nowiu, a także Uran znajdujący się od niedawna w znaku Byka. Wraz ze słońcem ożywia on dom jedenasty i potęguje zew ku nowym, perfekcyjnym przedsięwzięciom i świeżym ideałom.

Bliskiemu położeniu Saturna i Plutona sprzyja natomiast równie bliskie położenie Neptuna, Merkurego i Wenus w znaku Ryb. Oraz w domu dziesiątym, który odpowieda właśnie za systematyczną pracę i cierpliwe dążenie do wyznaczonych celów. Neptun i Merkury – o ile uda się pokonać lęk przed trudem analizy własnych emocji -prowadzą do genialnych odkryć i idei. Poza tym karmią niespożytą energią na tworzenie pomysłowych planów, które sprawią, że owe idee będą możliwe do urzeczywistnienia. Wenus natomiast stoi na straży estetyki i nie pozwala na powierzchowne podejście do sprawy. Wymusza wręcz perfekcjonizm, głębokie zrozumienie zagadnień i dopięcie wszystkiego na ostatni guzik. Można być więc pewnym, że wszelkiego rodzaju opracowania wraz z wiedzą zdobytą w tym czasie staną się fundamentem pod przyszłe projekty.

Kolejną przeciwwagę dla planet w znaku Ryb utworzy Mars w Bliźniętach, w dwunastym domu.

Mars, władca dziewiątego domu (*!) jest energią zagrzewającą do działania, które w negatywie odpowiada za nieopanowaną agresję. W pozytywie zaś to moc odrodzenia i ukierunkowanego pędu, dzięki któremu jesteśmy w stanie kreować i podążać w tejże kreacji na przód. Mars w znaku Bliźniąt, w domu dwunastym odpowiada za energię ukierunkowaną na materializację marzeń, dzięki umiejętności analitycznego spojrzenia na zagadnienie. Umiejętność zagarnięcia emocji oraz przetworzenia ich na konstruktywne plany, które nie pozostają tylko w sferze marzeń, to także połączenie Bliźniąt z energią Neptuna, czy też dwunastego domu. Podobne połączenie występuje w znaku Ryb, gdzie dodatkowo Neptun łączy się z Merkurym. Różnica polega na podejściu do tematu. Z jednej strony mamy bowiem tworzenie planów, które wymagają wejścia w siebie i przeanalizowania własnych emocji oraz zawartego w nich natchnienia. Po przeciwstawnej stronie znajduje się natomiast działanie w Materii, które kłóci się ze statycznym przemyślaniem i obmyślaniem.

Energię Marsa wspiera Chiron. Odkryć pragnienie serca można bowiem nie tylko przez analizę własnego wnętrza. Ukierunkowane, analityczne działanie również się do tego nadaje, a często nawet osiąga szybsze i lepsze rezultaty. Na tym ułożeniu planet najbardziej skorzystają więc same Bliźnięta. Kwadratura będzie miała na nie, albo znikomy, albo nieistniejący wpływ. Nawet bez wyraźnego dopływu energii Słońca, powinny one bez przeszkód stworzyć podwaliny pod nowe wyzwalające działanie. Kierując się ogniem Marsa i lotnym umysłem, dość prężnie wcielą pragnienia w życie, a niszczące iluzje wpływy Chirona obejdą się z nimi bardzo łagodnie.

Nadchodzący nów Księżyca w znaku Barana składa się więc z trzech elementów, na które należy zwrócić uwagę: wyzwolenia, pracy i samej energii nowiu.

Pragnienie wolności i wyzwolenia kłóci się z potrzebą pracy nad rozpoczętymi projektami. Nów wzmacnia sprzeczne oddziaływanie dwóch pierwszych elementów przez polaryzację energii. Utrudnia tym samym wypełnienie Lilithowego powołania. Jest nim zarówno uwolnienie się od starych schematów dotyczących pracy, jak i dalsze podążanie w zapoczątkowanym wcześniej kierunku. Tylko w ten sposób bowiem można dążyć do stworzenia solidnych podstaw na drodze do wyzwolenia.
Nów Księżyca, nie tylko w znaku Barana, posiada natomiast jedną potężną zaletę. Najbardziej dotknięte polaryzacją natchnienia grupy – Barany, Ryby, Byki i Wagi – mają teraz szansę na głębokie przepracowanie ich podejścia do pracy oraz na odkrycie pragnienia serca w tym temacie.
Osoby urodzone pod znakiem Barana, Ryb i Byka mają dodatkowo wielką szansę na zakończenie niechcianych pracowniczych relacji. To odpowiedni czas na zapoczątkowanie czegoś nowego w tym obszarze.

Pod jednym warunkiem: jeżeli postarają się o rozwagę i połączą trzy antagonistyczne elementy tego nowiu. Chiron bowiem wspiera odkrycie nowego celu poprzez działanie w Materii, które oferuje Mars. Działanie bez analizy i planu – Merkurego i Neptuna – nie przyniesie natomiast długotrwałych rezultatów. Może przyczynić się natomiast do uszczerbku dotychczasowych osiągnięć na planie relacji.
Zapoczątkowanie czegoś nowego z kolei, co stworzy podwaliny pod naszą wolność, wymaga działania. Wymaga także myślenia i wejścia w bolesne oraz niechciane emocji, z którymi wiąże się Chiron. Warto przy tym wspomnieć, że działanie ku nowemu, ku wyzwoleniu jest związane z odchodzeniem od starych schematów pracy. Wlicza się w to rzucanie niesatysfakcjonujących miejsc zarobkowania. Nie powinno się jednak zapominać o drugim biegunie – wchodzeniu w nowe układy, które przyniosą pieniądze. Praca bowiem wiąże się z finansami, a wyzwolenie dotyczy także wyrwania się ze stanu, w którym tych pieniędzy brakuje.

Skupienie energii Słońca w jednym obszarze sprawia, że korzystanie z innych obszarów staje się trudniejsze.

Choćby więc z tego względu działanie zmierzające do wyzwolenia będzie utrudnione, przede wszystkim dla samych Baranów i Ryb. Najłatwiej przyjdzie ono samym Wodnikom, ponieważ to w ich znaku rezydować będzie Lilith.
Bliźniętom, jak wspomniałam wyżej, upiecze się. Mars w ich znaku natchnie ich pędem do działania w Materii, do materializacji zmian, które z kolei przyczynią się odkrycia kolejnych celów, sprzyjających pragnieniu serca. Może zazgrzytać u nich delikatnie perfekcjonizm, ale bez większych turbulencji. Mocno w opozycji do energii nowiu postawią się za to Koziorożce. Osiadły one bowiem głęboko w transformacyjnej aurze Plutona, którą kierunkuje pracowity Saturn. Pęd do nowej twórczości będzie im jedynie przeszkadzał i mogę rozpocząć wewnętrzną walkę. Każda walka wiąże się jednak z utratą sił, które można inaczej ukierunkować. Choćby właśnie na nową twórczość, w delikatnych dawkach, oczywiście.

Odwrotnie do Koziorożców zachowają się Strzelce. Rezydujący w ich znaku Jowisz utworzy bowiem trygon do Słońca i Urana. Tym samym wzbudzi w Strzelcach ogromne pragnienie wolności, nowości i zerwania z rutyną. Niestety tym samym skłóci Strzelców z analizą i planowaniem, co może doprowadzić do nieprzemyślanych działań i słów. Podobnie do Baranów i Byków, również tutaj zalecany jest dystans oraz dążenie do równowagi. O Rybach było wprawdzie sporo powyżej. Warto jednak na zakończenie dodać, że w ich przypadku spory zew do nowego zrówna się z silnym dążeniem do już rozpoczętego. Wystarczy więc postarać się o rozsądny podział oraz znaleźć miejsce na działanie, które wyda się teraz trudne. I jeszcze jedno – nie wolno unikać analizy i planowania!

Nów księżyca w znaku Barana pozbawi Wagi energii natchnienia. Będzie to jedyny obszar, znajdujący się w całkowitej ciemności, a więc we władaniu podświadomości.

Osoby urodzone ze słońcem w znaku Wagi zostaną więc poddane głębokiej transformacji w obszarze pracy. Będzie ona jednak związana z tematem ciała i wizerunku.
U Wag w pierwszej połowie znaku Chiron zacznie mocno kopać głęboko w podświadomych schematach związanych z ciałem. Ciałem, które w jakiś sposób blokuje pracę, trud, czy też systematykę. Wagi z drugiej połowy znaku zmierzą się natomiast z podejściem do własnego autorytetu i związanego z nim wizerunku, który blokuje podążanie za pragnieniem serca. Im więcej blokad, tym więcej emocji się pojawi, także w kontaktach z innymi. Wagi mogą więc czuć, że osoby z ich otoczenia nastają na ich autorytet. Niekiedy nawet będą przekonane o czyjejś umyślnej złośliwości. Stworzy to podwaliny do wielu konfliktów, które ominąć można jedynie przez zachowanie dystansu.

Panny i Skorpiony podczas nowiu Księżyca w baranie mogą mieć trochę emocjonalny czas, ale bez zbytnich turbulencji. Odczują działanie Chirona i brak Słońca, ale raczej na spokojnie. Podobnie Raki i Lwy, które chyba najłagodniej przejdą okres nowiu. Jednak i one powinny pamiętać, że nie należy lekceważyć pragnienia wyzwolenia oraz działań samego Chirona. Czas ten zachęca do działań, do poprawienia naszych szans na życie wolne od tego, co nas uwiera i więzi. Chiron zachęca do przeciwstawienia się schematom w obszarze pracy, które nie pozwalają na radosną kreację. Niech to będzie znienawidzona praca, albo brak pieniędzy. Podjęte teraz działania – zmiana i porzucenie nielubianego zajęcia, czy też podjęcie nowego zatrudnienia wbrew podświadomemu lękowi – przyczynią się do oczekiwanych zmian. Na lepsze.

*! Mars jest uznawany w Astrologii za patrona znaku Barana. Według moich wglądów jest to błędne założenie. Znakiem Barana, jak i całym pierwszym domem włada Słońce – Natchnienie, które pozwala przezwyciężyć opór podświadomości i Materii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.