Podstawowe pojecia KierunekZycie
WYŻSZA jAŹŃ

Jest duchowym rodzicem. Zwykle dla kobiety to duchowy ojciec, dla mężczyzny duchowa matka. Wyższa Jaźń to opiekun, ta cześć naszej istoty (Jaźni) która pozostaje w kontakcie z Absolutem. To właśnie nasz duchowy rodzic wnika w podświadomość, by rozjaśnić ją swą świadomością. By natchnąć nas zrozumieniem i zaufaniem. Bo tylko w zaufaniu jesteśmy zdolni do pełnego otworzenia się na świadomość i życie. Fizycznymi przedstawicielami Wyższej Jaźni są materialni rodzice, którzy jednak – jako posiadacze wolnej woli – nie muszą objawiać swoich potencjałów w pozytywie. Innymi słowy, nie muszą okazywać nam bezwarunkowej miłości, albo mogą ją przejawiać w negatywie. Jak choćby zniewolenie i nadmierną kontrolę.

ENERGIA ŻEŃSKA

Jedna z dwóch podstawowych energii tworzących Wszechświat. Tworzy Przestrzeń – naczynie na świadomość, a następnie ubiera świadomość w formę. Jej cechą charakterystyczną jest pragnienie, które w świecie fizycznym objawia się siłą magnetyczną. W świecie podświadomym jest to pragnienie serca – pragnienie tworzenia, nakładania formy, inaczej pragnienie życia.
Na energię żeńską składają się emocje – energia tworząca formę i przewodząca natchnienie.
Do symboli uosabiających energię żeńską należą postacie kobiecie, księżyc, srebro, woda.

ENERGIA MĘSKA

Jedna z dwóch podstawowych energii tworzących Wszechświat. Jest nią świadomość – natchnienie, bezemocjonalna inteligencja. W świecie podświadomym jest to pragnienie działania i natchnienie, na które żeńskość nakłada formę. Pragnienie działania w negatywie okazywane jest jako agresja.
Do symboli uosabiających energię męską należą postacie męskiej, słońce, złoto, ogień.

KOBIETA

W snach symbolizuje energię żeńską – pragnienie serca, Przestrzeń oraz tworzenie. W przypadku śnienia o kobietach znajomych istotne są ich cechy charakteru, z którymi  je kojarzymy. Cechy te domagają się zazwyczaj wyrażenia w faktycznym działaniu.
W świecie fizycznym kobieta jest przedłużeniem Absolutu – połączeniem energii żeńskiej i męskiej. Jest lustrem dla mężczyzny. Wyraża energię męską poprzez energię żeńską.

MĘŻCZYZNA

W snach symbolizuje energię męską – pęd do działania, świadomość, natchnienie. W przypadku śnienia o mężczyznach znajomych istotne są ich cechy charakteru, z którymi ich kojarzymy. Cechy te domagają się zazwyczaj wyrażenia w faktycznym działaniu.
W świecie fizycznym mężczyzna jest przedłużeniem Absolutu – połączeniem energii żeńskiej i męskiej. Jest lustrem dla kobiety. Wyraża energię żeńską poprzez energię męską.

CIEŃ, WYPARCIE

Jest to cecha naszej osobowości, od której odwracamy uwagę – wypieramy. Każda cecha, której nie obejmuje nasza uwaga, działa bez nadzoru naszej świadomości, a więc wyrażana jest nadmiernie, zakłócając równowagę.

PODŚWIADOMOŚĆ

Podświadomość jest ograniczonym obszarem nieograniczonej Nieświadomości. Powstaje w wyniku wyparcia, a więc kiedy człowiek nie daje sobie prawa do wyrażania siebie w pełni. Kiedy wypiera z siebie swoje potencjały. Tworzy w ten sposób obszar podświadomy, który działa jak ruchome piaski – zasysa, ale nie pozwala się wydostać na zewnątrz. Ogranicza i więzi. Więcej o podświadomości przeczytasz TUTAJ.

UŚWIADAMIANIE

Jest procesem, w którym świadomość wnika w podświadomość. Dochodzi do “rozjaśnienia” obszaru niewiedzy i projekcji. Dochodzi do uświadomienia cienia i wyparcia. We wspólnym działaniu świadomości i nieświadomość tworzone jest zrozumienie, np. w trakcie uświadamiania obszaru kreacji dochodzi do zrozumienia kierunku pragnienia. Wynikiem jest pomysł na to, co zrobić, bądź też jak tego dokonać.