POJAZD I CIAŁO WE ŚNIE

Każdy pojazd w symbolice sennej symbolizuje formę nakładaną na dany obszar umysłu, czy też ducha. Stanowi określony obszar kreacji. Długość, rozpiętość kreacji oraz wysiłek, który w nią wkładamy określa różnorodność pojazdów w senniku.
Pierwszym i najważniejszym środkiem transportu jest wewnętrzne ciało, które ubiera umysł w formę widzialną dla ludzkiej świadomości. Poprzez sny. Nogi są zatem podstawowym symbolicznym motorem człowieka. Określają kreację życia, długotrwałą, wymagającą postoju, odpoczynku i pokarmu. Tutaj nie ma jeszcze określonego, wyuczonego sposobu postępowania i tworzenia. Nie ma określonej wiedzy.

Podróż we śnie, która odbywa się na nogach, symbolizuje POZNANIE i doświadczanie życia. Zdobyte doświadczenie zmienia się w wiedzę i pozwala na określenie formy, szybszego sposobu kreacji. Siłę nóg zmieniamy na siłę pojazdu. Im dłuższa kreacja, tym dłuższe przerwy są oczekiwane. Tym więcej odpoczynku potrzebuje umysł i tym więcej pokarmu. Tym częstszego nasycenia. Dlatego też podczas podróży życia, człowiek doświadcza w snach rożnych symboli pojazdów, które pomagają mu osiągać pojedyncze cele. Te zaś karmią umysł motywacją i pragnieniem dalszej kreacji.

ROWER W SENNIKU SYMBOLICZNYM

Rower jest napędzany energią ciała. Ciało zaś w symbolice sennej stanowi ucieleśnienie umysłu. Energia ciała we śnie jest zatem energią umysłu. Wkracza tu zarówno symboliczny Uran i uwaga, którą zarządza, jak i Mars, któremu podporządkowane są nogi, siła ukrytych w nich mięśni. Prym wiedzie czerwona energia, działanie, szukanie i materializacja umysłu, czyli kreacja, która zawsze związana jest z pędem ku przyszłości. Im więcej wysiłku wkładamy w realizację zamierzeń i tworzenie jednolitego obrazu, tym większą energię własną musimy zaprzęgnąć do pracy.
Rower w symbolice sennej oznacza zatem kreację, która wymaga od nas większych nakładów pracy i dość wolno posuwa się do przodu, do upragnionego celu.

W rowerze nie ma zbiornika na paliwo, a przekręcenie kluczyka w statyjce nie uruchamia magicznie wypracowanej rutyny i wiedzy. Nie można także popłynąć na fali natchnienia, które wręcz ekspresowo materializuje myśli. Zanim z umysłu ujdzie konstrukcja myślowa, zanim na papierze ukaże się zdanie, bądź obraz, człowiek musi się natrudzić, nagłówkować i naszukać inspiracji, przykładów oraz wiedzy. Jazda na rowerze oznacza potrzebę większego i częstszego odpoczynku, a także POKARMU. Jest rozciągnięta w czasie i wymaga doświadczeń oraz zdobywania wiedzy. Silny i częsty wysiłek intelektualny, charakterystyczny dla poznania i nowych doświadczeń, wymaga częstych owoców. Kreacja musi posiadać zatem wiele met i wieńczących przystanków. Ich brak niszczy motywację i odwraca uwagę od celu.

SAMOCHÓD WE ŚNIE – MATERIALIZACJA

Samochód przedstawia kreację materialną oraz sposób w jaki ją wyrażamy. Pojazd samochodowy w senniku wskaże czas materializacji bez czekania na natchnienie. Inspiracja rodzi się bowiem podczas działania i doświadczania materii, bez zbytnich rozważań i czysto umysłowych potyczek. Czarny samochód, dla przykładu, będzie odnosił się całkowicie do bierności umysłowej, a zatem wypracowanego sposobu na kreację, rutynę, która już nie wymaga myślenia.
Wypracowaną kreacją może być dla przykładu dzierganie – by odejść od wszędobylskiego malowania oraz pisania. Nauczenie się podstaw, a także późniejsze doświadczenie wprowadza rutynę. Pozwala ona wyłączyć umysł, podczas gdy palce same przechodzą od oczka do oczka. Ciało działa bez udziału umysłu, który był potrzebny przy nauce i doświadczeniu oraz opracowaniu projektu.

WYPADEK SAMOCHODOWY WE ŚNIE

Części samochodu będą przyporządkowane ludzkiemu ciału. I tak koła przednie wraz drzwiami będą odnosiły się do rąk, a tylne do nóg. Maska zaś i generalnie przód samochodu wskażą obszar twarzy, a wszelkie stłuczenia w snach zobrazują nadmiar wydatkowanej energii. I tak złapanie gumy przedniego prawego koła we śnie oznaczać będzie ujście energii tworzenia. Prawe koło wskażę wolę tworzenia, która w wyniku nadwyrężenia i zmęczenia po prostu zanika.
Bardzo charakterystycznym obrazem sennym jest także wypadek samochodowy, bądź zniszczenie pojazdu w pożarze. Zniszczenie zawsze wiąże się z wyczerpaniem sił w danym obszarze jaźni. Wiąże się ze zbyt dużym nakładem pracy, która wypala natchnienie, chęci, a także nadzieję. Natchnienie bez działania niszczy. Działanie bez natchnienia także. Czerwona energia wymuszona, ponad siły, kończy żywot formy. Sposób działania i postępowania musi wtedy ulec zmianie.

BIAŁY, CIEMNONIEBIESKI, ŻÓŁTY…CZYLI SYMBOLE POJAZDU W KOLORZE

Biały samochód we śnie jest symbolem naszej wyobraźni. Pokazuje, w jaki sposób z niej korzystamy, dokąd nas prowadzi i jak dalekie horyzonty obejmuje. Opozycją Słońca jest Uran wraz z odcienie żółtym, przedstawionym w siódmej czakrze na Krysztale Energetycznym. Podczas gdy natchnienie i świadomość pod postacią bieli gna do przodu, pragnąc wyrazu i objęcia formy, Uran symbolizuje odpoczynek, spokój i wiążącą się z nimi radość. Jest energią samozachowawczej ekonomii, która źle pojęta może przyjąć formę wyzysku, charakterystyczną dla ludzkiego ego. Żółty samochód we śnie wskazywać będzie na czas skupienia na sobie oraz przyjętą formę odejścia od pracy: odpoczynek na łonie natury, przed książką, albo zwykłe nicnierobienie.

CIEMNONIEBIESKI SAMOCHÓD I WENUS

We śnie z połowy kwietnia 2021 roku zobaczyłam kobietę z dzieckiem. Oboje rzucali się na fale, próbując się przez nie przebić. Był jednak przypływ i fale niosły ich z powrotem do brzegu, do ciemnoniebieskiego samochodu. W końcu zrezygnowani wsiedli do pojazdu i odjechali. W tym czasie Słońce w Baranie zbliżało się do sąsiedztwa z Neptunem w Rybach. Wymuszało to bieg w dół i otwarcie się Wenus na napływające natchnienie. Rządząca energia wzywała do kreacji i odciągała od chwilowej, wielostronnej twórczości. Poddając się natchnieniu, otwierając się na nie, należało rozwijać już rozpoczętą i w pewien sposób wypracowaną formę, temat, projekt.

Ciemnoniebieski kolor jest typowy dla trzeciej czakry i trzeciej planety w Astrologii Symbolicznej, Wenus. Przedstawia ona przestrzeń, której zadaniem jest otwarcie oraz zamknięcie umysłu. Tutaj kryje się nieświadomość i wraz z nią wszystkie nieodkryte potencjały. Ciemnoniebieski pojazd we śnie ukazał sposób postępowania – należało kreować, ale w otwarciu na natchnienie. Należało kreować, czyli materializować w obszarze już znanym, bez otwierania się na nowe kierunki. Energia twórcza przestała być motorem. Natchnienie zaś miało przychodzić w trakcie kreowania, poruszania się do przodu, do powstałego w czasie twórczym celu.

MERKURY W RETRO CZYLI SYMBOLE W MTERII

Wszelkiego rodzaju stłuczki pokazują nadmiar energii wykorzystywanej do danej czynności. Wgniecenie prawych drzwi samochodu, dla przykładu, jest obrazem zbyt wielkiego nacisku, jaki kładziemy na wykonywanie danej czynności, na kreację. Zmiażdżenie samochodu zaś, w wyniku wypadku, pokazuje przymus, jakiemu się poddajemy i jaki sami na siebie wywieramy, by kreować, sprostać wymaganiom i odpowiedzialności. W rezultacie tracimy chęci i sens. Upada projekt, bądź wyuczona forma pracy, czy relacji. Tracimy natchnienie. Dalsze działanie, wymuszanie kreacji sprowadza ogień. Mars bez Słońca niszczy, spala i wypala. Słońce bez Marsa wprowadza chaos i rozwarstwienie. Te zaś także przynoszą zniszczenie.

Warto pamiętać, że podczas retrogradacji Merkurego symbole senne objawić się mogą w materii. Koło pojazdu naprawdę złapie gumę, a ogień strawi samochód fizyczny. Zdarzenia te będą należy odczytywać podobnie do symboli sennych. Podczas retrogradacji bowiem nasza podświadomość objawia się fizycznie i zwiastuje zakończenie danego obszaru, tematu. To, co zostało przerobione, albo i nie, manifestuje w końcu swą obecność, pod postacią choroby, rozstania, śmierci i zniszczenia.
Każda śmierć i zniszczenie jest zwiastunem oczyszczenia. Ogień oczyszcza, niszcząc formę, która nie ma już racji bytu. Spala ją, by zrobić miejsce na narodziny nowej, bardziej dopasowanej do naszych potrzeb, bądź zależnej od naszych dotychczasowych działań. Symboliczne zmiażdżenie i stłuczka wskazują na wyczerpanie w danym obszarze i motywują do zastanowienia oraz zmiany. Merkury kończy temat, podobnie jak ogień i siła uderzeniowa kończą życie samochodu.

AUTOBUS W SENNIKU SYMBOLICZNYM

Każdy większy pojazd odnosi się do zbiorowości. W snach jest to zwykle symbol zgromadzenia talentów w jednej kreacji, dzięki którym twórczość zyskuje na głębi i różnorodności, a także na obszerności. Podczas gdy samochód odnosi się do kreacji indywidualnej i jednotorowej, do wyuczonego sposobu działania w jednym obszarze, autobus łączy w sobie różne wątki. Zwykle jest tu potrzebna nowa wiedza z wielu dziedzin. Poszukiwane są przy tym odpowiedzi na różne zagadnienia. Dodatkowo potrzebne są także nowe umiejętności, a wraz z nimi nauka, eksperymenty i rosnące doświadczenie. Człowiek jest więc zależny od wielu czynników, jak choćby dostępnych materiałów, umiejętności analitycznych, czy sprzyjającego czasu.
Symbolicznie zaś jest uzależniony od innych pasażerów, samego autobusu i kierowcy. Dużą rolę gra tutaj zdobyta świadomość, wiedza i dojrzałość jej wyrażania, a także umiejętność wczucia się w siebie. Dzięki niej bowiem człowiek jest w stanie podążyć za natchnieniem, we właściwym kierunku, który nadaje symboliczny kierowca.

POCIĄG W SENNIKU SYMBOLICZNYM

W mojej pamięci zachował się obraz ciemno brązowych wagonów, na które czekałam, trzymając mamę za rękę. Byłam wtedy dzieckiem. Choć na przestrzeni lat pociągi przyjęły również inne barwy, czarna lokomotywa i ciemnobure wagony przyjęły się w mojej podświadomości. Są to kolory wyczerpania, wypalonej słońcem i działaniem formy. Pociąg w snach ukazuje obszar wieńczonej kreacji. Może to być zbliżający się koniec pracy, bądź wyczerpania umysłu. Wtedy też poddajemy się biegowi wydarzeń, przymusowi dokończenia zainicjowanych projektów, ale bez natchnienia. Bez pragnienia, które wcześniej budziło nas w zadowoleniu na nadchodzący dzień. Odchodzimy także od analiz i umysłowych rozkmin, które miałyby wzbogacić kreację. Skupiamy się jedynie na zgrabnym połączeniu wypracowanych tematów w jedną całość.

Pociąg jest symbolem pozostałych sił ciała i wypracowanych schematów, które pozwalają nam dociągnąć dane zagadnienie do ostatniej strony, według wcześniej stworzonego planu. Pojawienie się pociągu we śnie zwiastuje wyczerpanie natchnienia, albo odejście od niego w celu zakończenia danego etapu.
Warto pamiętać, że wszelkie działanie bez Słońca, tak jak i inspiracja bez Marsa, prowadzi do zniszczenia. Pociąg ma zatem ograniczony zakres działania i wymaga skupienia na wypracowanych schematach. Wszelkie próby wzbudzenia kreacji i poszukiwań natchnienia w przemęczonym umyśle sprowadzą zniszczenia na już powstały twór.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.