POTOP W SYMBOLICE SENNEJ I BIBLIJNEJ

Potop w symbolice jest spotęgowanym znaczeniem ulewy i powodzi. Jest to potężne nawarstwienie nieprzepracowanych emocji, spowodowane całkowitym zaprzestaniem kreacji. Jak wiadomo ze źródeł biblijnych, do POTOPU doprowadziło złe zachowanie ludzi, w tym rozpusta z sodomią na czele, czary i wróżenie. Seks w snach symbolizuje dążenie do wiedzy o celu, która przyniesie spokój. Sodomia zaś jest symbolem przeszukiwań w przeszłości, bez otwierania się na nowatorstwo. Przyświeca jej pragnienie jej niechęć do rozwoju i nieświadomości. Wróżenie natomiast ma na celu poznanie przyszłości, ale bez doświadczania teraźniejszości. To ucieczka od życia, które zaskakuje, rani i niesie ze sobą śmierć oraz odrzucenie. Zaniechanie kreacji, rozwoju oraz budowania wiedzy o sobie stało się przyczyną biblijnego potopu, symbolu niszczącego oczyszczenia Jaźni.

NOWE, KTÓRE KARMI SIĘ ŚMIERCIĄ

Stosunek seksualny jest zapładniającą kreacją, która łączy w sobie pracę, analizę, odpoczynek i oczyszczenie. Jest to twórczość, która ma na celu transformację starego w nowe (>>>TRANSFORMACJA, ŚMIERĆ I ZNISZCZENIE). Powstający twór karmi się energią z oczyszczonych schematów i myśli. Karmi się ŚMIERCIĄ. Brak pracy, twórczości, nauki i retrospekcji niweczy rozwój oraz zapobiega oczyszczeniu Jaźni. Powstaje się zniechęcenie, które uśmierca pęd twórczy i potencjały. To zaś nawarstwia wewnętrzne pokłady nieprzepracowanych emocji. Dochodzi do przepełnienia Jaźni, które grozi rozbiciem Jaźni. Noe, biblijny bohater zbudował arkę, w której pomieścił najważniejsze elementy dotychczasowego życia. Wszedł w życiu, w tu i teraz.

ARKA I ROZPAD JAŹNI

Arka symbolizuje umiejętność skupienia na teraźniejszości, bez otwierania się na pęd twórczy, przeszłość i przyszłość oraz myśli. To stan zawieszenia i nudy, podczas którego następuje mimowolne otwarcie wewnętrznego ucha. Do świadomości przenika głos myśli, niczym stan psychotyczny i schizofrenia. Przy braku odcięcia, człowiek jest narażony na tortury psychiczne w postacie niekończących się wrażeń słuchowych i dotykowych oraz omamów wzrokowych. Potop symbolizuje całkowite zniszczenie dotychczasowych ram życiowych, wszystkich fundamentów, które więziły prawdziwą tożsamość. Celem jest uwolnienie źle wykorzystywanej i przez to zablokowanej energii. W tym czasie deszcz i poszerzająca się woda niszczą życiodajne plony Ziemi i wiedzę ukrytą w ludziach. Człowiek wchodzi w ciemność i zagubienie.

40 DNI I NOCY POTOPU

Uwolniona woda jest ogromną energią, która musi wsiąknąć i zostać przefiltrowana. Domaga się twórczości oraz kreacji, podczas której rodzi się nowa wiedza. Trudno jest jednak wejść w jakąkolwiek twórczość, bez wiedzy o sobie. Trudno jest wyjść z zagubienia.
40 dni i nocy deszczu są symbolem otworzenia się na teraźniejszość bez kreacji, w celu stworzenia nowej wiedzy o sobie. 40 jest symbolem czasu zastoju, w którym konfrontujemy się z przeszłością. Proces ten może trwa kilka, albo kilkanaście lat. Uwolniona energia i ukryte w niej potencjały domagają się wyrażenia, a brak dystansu do zgromadzonych emocji sprawia, że odbierane są jako nękania. Pęd twórczy bywa tak potężny i chaotyczny, że może uniemożliwić kreację. Dochodzi do opętania, a odbudowanie Jaźni przeciąga się. Człowiek się poddaje.

TĘCZA, CZYLI TWÓRCZOŚĆ

Wejście na długoletni okres w bierność i zamknięcie się na wiedzę zabija w człowieku wszelkie przyzwyczajenia. Oczyszcza go z pragnień, w tym z pragnienia życia. Pozostaje jedynie zdanie się na naukę, otwieranie się na przeżycia innych ludzi, ale nie na własne. To pustelnia, którą w sposób nienaruszony ptrzetrwać można jedynie w głębokiej medytacji i zaufaniu. To, co pozostaje wymaga rozpoczęcia budowania siebie i życia od samego początku, co bywa niemożliwe. Dlatego też powstała TĘCZA, która jest symbolem wejścia świadomości w Ziemię. Jest symbolem oddania się twórczości, która filtruje dany obszar życia, uwalniając energię deszczu. Popędza do twórczości po deszczu. Biblijny Bóg postanowił odejść od całkowitego i nagłego rozpadu Jaźni, wiedząc, że prowadzi on do nieodwracalnego zniszczenia. Zniszczeniem tym jest obok opętania, okaleczenie, które zamyka człowieka na odbiór i wyrażanie Boga oraz prowadzi do śmierci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.