KOPCIUSZEK – UMIEJĘTNOŚĆ SKUPIANIA NA SOBIE UWAGI CZ. I

Nieumiejętność prawidłowego odczytania symboliki zniweczyła nie tylko mądrość starych ksiąg, najczęściej religijno-filozoficznych. Wpłynęła również na przekazy zawarte w bajkach i baśniach. Skutek? Przesłanie odwrotne od zamierzonego. Ciągłe wdrażanie dosłownie interpretowanego wzorca bajkowego przyczyniło się do utrwalenia wielu szkodliwych schematów. Szkodliwych przede wszystkim dla posiadaczy dominującej energii żeńskiej (*), choć i dominująca energia męska nie została…