Nasycenie można osiągnąć jedynie na drodze dojrzewania. Świadomość uczy się skupiać uwagę na pragnieniu serca, sycąc się każdą emocją przychodzącą z doświadczenia, które z kolei jest inicjowane przez pragnienie. Im większa uwaga tym głębsze w odbiorze doznania. Tym większe subtelności są odczuwane przez ciało, które w spokoju tworzy formę na świadomość. Bez pośpiechu, który często niweczy zarówno samo tworzenie, jak i przyjemność.

Świadomość powinna więc stopniowo wypełniać ciało, dając mu czas na budowanie formy na końcowe zrozumienie, które jest składową wielu poszczególnych olśnień – pojedynczych elementów całej układanki. Wraz ze zrozumieniem – nasyceniem, którego symbolem jest ORGAZM – dochodzi do zapłodnienia. Wypełniony świadomością – materiałem genetycznym – powstaje zalążek przyszłej kreacji, która następnie rośnie i dojrzewa aż do wyjścia na świat. Rodzi się owoc – wiedza, działanie, albo po prostu dziecko w sensie fizycznym. W życie zostaje wcielony przemyślany pomysł. Wiedza z poprzednich doświadczeń jest przekuwana w założenie firmy.
Zrozumienie, o którym mowa, to wzajemne poznanie, którego celem i wyrazem zawsze jest kreacja i nieskończony rozwój.

Podstawą nasycenia jest zatem CIERPLIWOŚĆ, która pozwala na wzajemne dojrzewanie: ciała i ducha. Podstawą dojrzałości natomiast jest współpraca obu energii, męskiej i żeńskiej. Duch uczy się możliwości ciała. Ciało poznając i rozwijając własne potencjały, gromadząc wiedzę o sobie i świadomości, motywuje ducha do dalszych działań.
W materii mężczyzna i kobieta również poznają własne możliwości kiedy współpracują. On, odpowiadając na pragnienie własnej animy, której fizyczną przedstawicielką jest kobieta, rozpoczyna działanie. Ona gromadząc jego doświadczenia i mając dostęp do INTUICJI – zbiorowych doświadczeń zapisanych w podświadomość – dzieli się z nim wiedzą, która inspiruje do dalszego działania i nadaje mu kierunek. Jednocześnie spragniona dalszej wiedzy, sama zaczyna działać. Zachęca ją do tego fizyczny odpowiednik jej animusa, którego pęd do poznania materii obejmuje również partnerkę. Dzieli się z nią więc wiedzą z własnego doświadczenia. Świadomość pragnie bowiem zostać wyrażona nie tylko w sposób męski, ale również kobiecy. Pragnie poznać obie formy wyrazu, pokonać opór materii, a więc i ograniczenia ciała. Podobnie bogini dąży do poznania własnych możliwości w obu formach.
Mężczyzna więc również rodzi, ale pracą swoich rąk. Tworzy używając odpowiedniego materiału i przeznaczonych do tego narzędzi. Kobieta natomiast potrafi obejść słabość ciała dzięki powstałym unowocześnieniom, technice.

Bajka? Nierealne?
Jak najbardziej realne i co raz nam bliższe. Hierogamia, a więc współpraca oparta na wzajemnej miłości jest celem naszego istnienia. Jest jednak możliwa dopiero po przetransformowaniu oporu podświadomości i otworzeniu się ciała na doświadczanie. Oraz gdy nasza świadomość nauczy się cierpliwości. Wtedy to właśnie dojrzały duch wypełnia w miłości przestrzeń bogini, co na przykład obrazuje Zwiastowanie Maryi.
GABRIEL – symbol hierogamii – wypełnił Maryję świadomością, zrozumieniem, którego owocem stało dziecko płci męskiej, a więc działający duch zbawczy w materii.

Gabriel jest końcowym etapem rozwoju świadomości Ciała – Bogini, która w zaufaniu i miłości otwiera się na ducha. Jego imię – Bóg jest moją siłą – pokazuje również zmianę jaka zachodzi w myśleniu bogini oraz później kobiety. Po okresie cierpienia i niewiary zaczyna ona bowiem dostrzegać, że Bóg jej nigdy nie opuścił i faktycznie stanowi jej siłę, w której zawsze ma wsparcie. Jest to siła jej boskiego animusa, która gdy zostaje wyrażona w materii, chroni ją i prowadzi.
Adekwatnie mężczyzna, którego świadomość dojrzała (*), dostrzega w swej animie siłę i opiekę, wyrażoną sercem, a więc pragnieniem.
Zanim jednak hierogamiczna świadomość Gabriela wypełni kobietę w miłości, kusi ją, by ta się na niego otworzyła, co przedstawia mit o Ewie Rajskiej.

W poprzedniej części opisałam rozdzielenie pragnienia serca, do jakiego doszło na skutek wyparcia się go. Opór służący ciału do ochrony został przetransformowany na zewnątrz, czego skutkiem była blokada na doświadczenie, a więc i na kreację. Pęd do działania – zaznaczany czakrą korzenia i kolorem czerwonym – zamierał nie mając dostępu do przestrzeni bogini, a więc czakry kreacji, określonej barwą pomarańczową.
Kolejnym skutkiem zaprzeczenia pragnieniu okazał się brak obrony ciała przed przedwczesnym zużyciem, co ujawniło się w stworzonej kobiecie. Nie potrafiąc bowiem wyrazić siły swego animusa na zewnątrz w postaci działania, nie potrafiła również zaznaczyć własnych granic. Innymi słowy, nie była świadoma tego co ją krzywdzi.

Rozwarstwienie pragnienia serca doprowadziło do powstania instynktu – nieopanowanego pragnienia świadomości, wyrażanego w dwójnasób: jako pragnienie zrozumienia oraz pożądanie cielesności, niezależnie od gotowości ciała. Jedynie pęd do działania u mężczyzn nie uległ zmianie. Nie zrealizowany i przy niedojrzałej świadomości wyrażany w postaci agresji, stał się drugim biegunem dla podzielonego serca. Brak dostępu do wewnętrznej przestrzeni animy został przetransformowany na zewnątrz, a zatem wyrażony jako pożądanie ciała kobiety. Tak jak pozytywnie wyrażone pragnie serca nadaje kierunek świadomości i tworzy dla niej formę, tak i pozytywnie wyrażona agresja podąża za kierunkiem serca, chroniąc ciało. Są to żeńskie i męskie przejawy miłości, o której nie może być mowy gdy rządzą nami popędy.

Nauka panowania nad popędami miała w zamyśle odbywać się stopniowo, poprzez doświadczenie, które choć wciąż mozolne przez wspomnianą blokadę podświadomości, miało zostać zrekompensowane w liczebności. Zwierzęce pożądanie i brak większych działań wspomaga bowiem rozmnażanie.
Na straży stało DRZEWO dobrego i złego, nazwane drzewem MĄDROŚCI w Księdze Henocha, w której to również jest jego opis. Miało być ono podobne do janowca, którego owoce przypominały jednak kiście winogron.
WINOGRON jest symbolem przeciwstawnym do EGO. Pokazuje kolektywność, a więc wspólnotę, której pojedyncze elementy nie mogę zaistnieć samotnie, ponieważ nie mają wiedzy o własnej odrębności. Wiedza ta przychodzi wraz z przeciwstawieniem się instynktowi, gdy ego zaczyna korzystać ze swojej mocy – WOLI – i gdy zaczyna oddzielać własne potrzeby i uczucia od potrzeb i uczuć zbiorowości. Podobnie dziecko w łonie matki nie czuje początkowo odrębności od niej. Przychodzi on po urodzeniu wraz z kształtowaniem się świadomości.

Zakaz spożywania z drzewa mądrości, przekazany pierwszym ludziom – Adamowi jeszcze przed oddzieleniem od Lilith – miał na celu ich obronę, ponieważ jako niedoświadczone istoty nie byli gotowi do samodzielności. Kierując się nienasyceniem mogli wyrządzić sobie więcej krzywd niż dobra, co pokazują dzieje całej ludzkości. Ogólny rozwój świadomości został przez to jednak bardzo ograniczony. Niewyrażony w działaniu duch, rozrastał się prawie tylko przez prokreację. Narastały więc z jego strony próby sforsowania oporu podświadomości.

Ogień, a więc SIŁA SEKSUALNA jest podstawową cechą energii męskiej. To właśnie pęd do działania oraz wypełnienia sobą – świadomością – przestrzeni, ciała czy wreszcie łona. Tak jak energia żeńska pragnie zostać wypełniona, tak energia męska pragnie ją wypełnić.
WĄŻ jest symbolem właśnie owej energii seksualnej męskiej dążącej do wypełnienia przestrzeni bogini by ją natchnąć. By bogini zaczęła pragnąć kreacji. By zaczęła budować formę na natchnienie ducha, bo tylko w ten sposób można sprawdzić, czy kreacja jest przy danej świadomości możliwa. Czy już można zbudować samochód, czy jednak najpierw trzeba zadowolić się rowerem, ponieważ nie mamy wiedzy o napędzie, o tłokach i benzynie. W ten sposób dochodzi do zderzenia iluzji z materią, natchnienia z realnymi możliwościami naszego ciała i umysłu. Możliwości twórcze bogini wzrastają bowiem wraz ze wzrostem świadomości, która z kolei opiera się na rosnącej wiedzy pochodzącej z doświadczenia – wzajemnego poznawania ducha i materii. Na tym polega rozwój, który możemy obserwować na przykładzie co chwilę pojawiających się nowinek technicznych, które jeszcze parę dekad temu były w ogóle nie do pomyślenia.

Natchnienie jest więc w początkowej fazie iluzją – impulsem do pomysłu, który musi zostać sprawdzony poprzez próbę wykonania, a następnie dostosowany do dostępnych nam narzędzi. Z tego względu cyfra TRZY (*), której przyporządkowany został wąż, symbolizuje również iluzję, w której trwamy. I która prędzej, czy później zostanie rozbita przez okoliczności zewnętrzne, o ile sami jej nie rozbijemy dążąc do uświadomienia.
W snach bardzo często pojawia się w towarzystwie cyfry ZERO, co można interpretować jako iluzję dotyczącą ciała, a więc jego wyglądu, godności i realnej siły.

W momencie gdy siłą woli zablokujemy ujście pragnienia wyrażonego pożądaniem seksualnym i kreacją w postaci narodzonych dzieci, pozostają nam jeszcze możliwość tworzenia manualnego oraz poznawania świata. Gdy i to zostaje zablokowane – przez podświadomość – skumulowana energia pragnienia kieruje się całkowicie ku górze – świadomości, otwierając ciało na WIEDZĘ. Podszepty węża rajskiego, wspomniane w Biblii miały więc na celu namówienie Ewy – a właściwie stopniowe przekonywanie kobiet na przełomie wielu wieków – do otworzenia się na ogień świadomości, który znacząco przyspieszyłby rozwój ludzkości. Otworzenie to następowało zatem wraz z odchodzeniem od instynktownego wydatkowania energii na zjednoczenia seksualne.
Kluczowe było otworzenie DRZWI, a więc przekierowanie pragnienia, za co odpowiadał GADRIEL – wąż, tak zwana świadomość kusząca oraz pierwszy etap ku dojrzałej świadomości, której na imię GABRIEL.
Oba imiona różni tylko jedna litera. D – DALET – w języku hebrajskim oznacza „drzwi”, natomiast B – BET – odnosi się do namiotu i domu, a więc WNĘTRZA. Gabriel oznacza więc świadomość wypełniającą odblokowane ciało w miłości.

Jak silna musiała być pokusa węża, by zachęcić kobietę do sprzeniewierzenia się instynktowi i nakazowi? Potężna. Niczym wciąż narastające ciśnienie dążące do wybuchu. Albo głód, odczuwany jako niegasnące pożądanie, które wzmagało się z upływającym czasem. Bez określonego kierunku. Doprowadzając do bólu i rozpaczy.
Podobne doznania opisują niekiedy ludzie odnoszący się do procesu Kundalini. Nazywają to otwieraniem się czakry seksualnej, a więc kreacji, co jest jak najbardziej logiczne. Wąż Kundalini – ogień świadomości męskiej, a nie żeńskiej – wchodząc w łono, zapładnia je do pragnienia kreacji, tak że ciało człowieka otwiera się na tworzenie formy dla świadomości, co jest wstępem do pełnego zrozumienia. Doznania są tym bardziej bolesne, im mniej jest w nas świadomości. I to właśnie po nią sięgnęła Ewa. Czy można się więc dziwić? Czy i my nie szukamy szybkiej ulgi w bólu? Czy myślimy wtedy o konsekwencjach? Właśnie. Sądzę więc, że podobny rozwój wypadków był przewidziany. A nawet i zaplanowany.

Warto zaznaczyć, że otworzenie się na potężną świadomość ducha nie spowodowało natychmiastowego wyrzucenia z RAJU – obszaru Jaźni, który pozostaje w łączności z Absolutem. Zapoczątkowało to natomiast rozwój indywidualizmu – naszego ego – który wraz z napływającą wiedzą przyczynił się do stopniowego tracenia poczucia łączności ludzi między sobą i z MIŁOŚCIĄ – DRZEWEM WIECZNEGO ŻYCIA. Wiedza bowiem napływała w dalszym ciągu, a Gadriel pokazał jedynie jak po nią sięgać. Jej odbiorcami i dawczyniami były kobiety, których ciała sprawnie budowały formy zrozumienia. Być może już wtedy nazywano je wiedźmami. Na pewno jednak stąd wywodzi się fantazja o czarownicach sypiających z szatanem.

Wiedza w nieświadomych i niegotowych na nią rękach przyniosła gwałt i zniszczenie. Przyczyniła się także do sprzeniewierzenia się pragnieniu, ponownie – tym razem kobiety, podobnie do Lilith, odwróciły się od ducha, wyparły pragnienie świadomości i własną wiedzę. Z lęku przed konsekwencjami. Przyjęcie w siebie natchnienia węża zapoczątkowało zatem wielki proces narodzin do świata, w którym, wydawać by się mogło, zabrakło rodziców.

(*) Dojrzała świadomość ducha przybiera postać Samaela na Mandali Cienia Faridy Sorany. Wąż natomiast został na niej przyporządkowany cyfrze trzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.