Włosy – świadomość i pokusa mądrości

Sennik symboliczny opiera się na mądrości wypływającej z podświadomości i ciała oraz na sile umysłu, który nie tylko ma prawo, ale wręcz powinien naświetlać obrazy podświadomości, by tłumaczyły one coraz przejrzyściej meandry psychiki ludzkiej, jak i materii, a nawet kosmosu. Włosy w sennikach często przenikają do nas ozdobione znaczeniem folklorowym, nacechowanym albo lękiem, albo myśleniem życzeniowym. Dla przykładu, włosy przenikając do nas z przestrzeni sennej, albo generalnie symbolicznej nabrały znaczenia wręcz diabolicznego w religiach chrześcijańskich, stając się u kobiet siedliskiem szatana. Stąd do dzisiaj kobiety powinny je zakrywać, by nie obrażać nimi Boga, ani nie przywoływać nieczystych aniołów. W rzeczywistości chodziło – i dalej chodzi – o niewymuszanie świadomości, o brak szukania rozwiązań za wszelką cenę.  Wymuszona świadomość bowiem przychodzi do nas w postaci błędnej, a niekiedy nawet pod postacią choroby schizofrenicznej, albo szaleństwa. Kobieta jest oczywiście symbolem Wenus, a zatem ludzkiego umysłu, w myśl zasad tworzących Kryształ Energetyczny.


W innych kulturach natomiast włosy potrafiły stać się uosobieniem mocy, przede wszystkim kobiecej, również ze względu symboliczną wymowę kobiety jako Wenus. Dlatego też należało i niekiedy wciąż należy je związywać, by czasem nie przyczyniały się do utraty energii, najczęściej tak zwanej kobiecej energii (*). Związane włosy w senniku to symboliczne nawiązanie do związanego umysłu – nie otwierania się na to, co przeszkadza, szkodzi i jest na ten moment niepotrzebne. Higiena myśli jest bowiem bardzo ważna. 

Spis treści

Blond włosy w Senniku Symbolicznym

Włosy w Senniku Symbolicznym pokazują nasze przekonania.
Te z kolei prowadzą do całego spektrum interpretacyjnego. Bo przekonania mogą być różne, a im dłużej pielęgnowane w czynie i myśli, tym dłuższe włosy objawiają się we śnie.
Zwyczajowo blond czupryna w Senniku Symbolicznym odnosi się do świata wewnętrznego, który jeszcze nie miał okazji na zderzenie z materią. Są to często iluzje oparte na zasłyszanych zdarzeniach, bądź po prostu na marzeniach i wyobrażeniach, jak choćby wiara w ideały, które jednak niekoniecznie muszą mieć odzwierciedlenie w świecie rzeczywistym. Naturalne blond włosy we śnie pokazują także naszą pracę z natchnieniem, zdobywanie wewnętrznego zrozumienia, jak choćby tego, dotyczącego nas samych.

Czarne włosy w Senniku Symbolicznym

Przeciwieństwem są włosy ciemne, czy wręcz czarne. Warto śnić po blond włosach o włosach czarnych. One bowiem pokazują nasze przekonania, które zrodziły się na bazie doświadczeń. Podczas gdy jasna czupryna we śnie odnosi się do mądrości nabytej poprzez rozumienie siebie, czarne włosy odnoszą się do sprawdzenia owej mądrości w działaniu i kreacji.
Sama ciemna czupryna symbolizuje przekonania dotyczące naszych działań w materii. Nie muszą to być pozytywne wzorce. Mogą równie dobrze odnosić się do kultywowanego stanowiska, które dawało dotychczas pewne rezultaty, ale jednocześnie zamykało na inne rozwiązania. W tym przypadku dobrze jest czasem podciąć włosy we śnie, bądź całkowicie ostrzyc. Nie łączy się to wcale z utratą energii życiowej. Trzeba jednak być świadomym faktu, ze otwieranie się na nowe, bądź też pozbywanie starego często łączy się z rozbiciem iluzji oraz potrzebą wzmożonej pracy, psychicznej i fizycznej.

Jeśli śnisz, że obcinasz włosy

Dla przykładu śniłam o bladolicym, delikatnym młodzieńcu, którego czarne włosy sięgały pasa. Były grube i lśniące. W pewnym momencie obciął je wręcz przy skórze i stał się nie tylko bardziej atrakcyjny, ale również bardziej przebojowy i aktywny. Zjawisku towarzyszyło zawalenie się zabytkowej wierzy po stronie niemieckiej. W ten oto sposób zostały pokazane zmiany jakie zaszły w mojej świadomości, bo mężczyzna we śnie symbolizuje właśnie świadomość, a także działanie. Mężczyzna o czarnych włosach odnosi się do działania w materii.
Czarne, lśniące włosy pokazały jak bardzo pewne przekonania, dotyczące mojego działania w świecie, były kultywowane. Odkąd zainicjowałam własną działalność, runęły wszystkie osądy. Okazało się nagle, że daję sobie radę, że moje akcja, wywołuje reakcję. Różnice między kobietami i mężczyznami straciły na znaczeniu.

Zderzenie z oporną materią nie należało do przyjemnych. Musiałam wyzbyć się postawy biernej, wpajanej kobietom i energii żeńskiej przez bardzo wiele środowisk rozwoju osobistego i duchowego. Brak wcześniejszych doświadczeń w tym obszarze obfitowałby dużo większym rozczarowaniem i zatraceniem motywacji, a więc poniekąd skończyłby się utratą energii życiowej.
Podobne zmiany są jednak niekiedy konieczne, bo pozwalają otworzyć się na nowe doświadczenia i poznać siebie. Włosy we śnie pokazuą w sposób symboliczny zmiany naszej świadomości, bo są powiązane z głową, a zatem z rozumem.
Jeżeli śnimy, że ktoś obcina nam włosy, pokazuje to nam, że jakieś zdarzenia zewnętrzne doprowadzają do zmiany naszych przekonań. Niekiedy jest to także obraz naszej bierności wobec ludzi wokół nas, którym pozwalamy na siebie wpływać. To także może mieć pozytywne konotacje.

Sen o grubych i lśniących włosach

Bardziej pozytywnym jest jednak sen o obcinaniu komuś włosów. Wtedy to my przejmujemy inicjatywę i wpływamy, głównie na siebie. Wszystkie postacie senne (odnośnik!) są bowiem naszymi potencjałami. Jeżeli zatem śnimy, że pozbawiamy włosów znajomego, zmieniamy przekonania, które wiążą się z daną osobą, jak choćby rozrywkowość, pilność, czy też umiejętność czerpania z życia. Niekiedy możemy także wpływać na osoby z naszego otoczenia, jednak zawsze ma to powiązanie z nami, z naszymi wewnętrznymi i zewnętrznymi przekonaniami.
Trochę inaczej należy podejść do nagłej utraty włosów we śnie. Bardzo rzadko taki sen pozostawia śniącego w stanie bezemocjonalnym. Zwykle już podczas snu mamy świadomość tragedii.

Gwałtowna i całkowita utrata włosów może być związana z osobistą tragedią, podobnie jak całkowita utrata zębów (tutaj!). Obcinanie włosów pokazuje pewien proces, systematykę. Utrata włosów zaś obrazuje zdarzenia, na które nie mamy wpływu. Obrazuje ich nagłość i przymus przystosowania się do nowej rzeczywistości. Warto jednak zaznaczyć, że i w tym przypadku może chodzić o pozytywne znaczenie, jak choćby uzyskanie pomocy od dotąd znienawidzonej osoby, albo grupy społecznościowej. Nagle, bez uprzedzenia jesteśmy postawieni przed doświadczeniem, które całkowicie zmienia nasz pogląd na życie, świat, ludzi…
Jeszcze inaczej należy podejść do utraty włosów u osób trzecich we śnie. W tym przypadku zmiana świadomości nie dotyczy nas w sposób bezpośredni, ale potencjału osoby, o której śnimy. W bardzo rzadkich przypadkach może się to objawić odpowiednimi doświadczeniami u osób w naszym otoczeniu.

Jeśli ktoś ciągnie Cię za włosy we śnie

Ciągniecie za włosy nie ma jako tako negatywnych odnośników w Senniku Symbolicznym. Jest to oznaka zwrócenia uwagi. Przy włosach blond, jeżeli ciągnie za nie blondyn, nasza wewnętrzna świadomość próbuje wskazać nam kierunek działania – przemyśl, zobacz, co w Tobie siedzi i dlaczego, stwórz własne zrozumienie. Dla artystów zaś może to być wezwaniem do kreacji – do stworzenia wewnętrznego obrazu, który następnie powinien zostać przeniesiony w materię, w postaci rzeczywistego obrazu, tekstu, czy rzeźby.
W przypadku włosów ciemnych, powinniśmy zwrócić uwagę na nasze otoczenie. Co domaga się naszej uwagi, niekiedy nawet w nieprzyjemny sposób? Bywa i tak, że ciągnięcie włosów oznacza odciąganie od priorytetów. Wtedy też nasze przekonania są wystawiane na próbę przez poboczne wydarzenia. Od nas zależy, czy się poddamy, czy też wykorzystamy szansę, na umocnienie się w dotychczasowych doświadczeniach.

Warto posiadać przy tym we śnie zdrowe i zadbane włosy, bo pokazują one stan naszych przekonań. Im zdrowsze i bardziej zadbane, tym bardziej jesteśmy stabilni i nie grozi nam odejście od priorytetów, również w przypadku jasnych włosów. Nie każde natchnienie musi być bowiem realizowane. Pomocne przy tych rozważaniach może być czesanie włosów we śnie. Rozczesywanie włosów symbolizuje bowiem prostowanie “splątanych” przeświadczeń, analizę, dzięki której pozbywamy się tego, co niepotrzebne. To także wyciąganie wniosków z doświadczeń.
Czesanie włosów we śnie u osób trzecich natomiast jest oznaką prostowania poglądów, związanych z potencjałami Jaźni. Może mieć to kontynuację w materii. Wtedy też możemy wyprowadzać kogoś z błędu, albo pomagać komuś w analizie faktów.

Kolory włosów we śnie jako symbol świadomości

Obok długości włosów oraz koloru czarnego i białego, o stanie naszej świadomości świadczą jeszcze inne barwy. Piękna czupryna we śnie dowodzić będzie przekonań, z których jesteśmy zadowoleni. Nie muszą być one potwierdzone doświadczeniami, mogą wynikać z wpojonych przeświadczeń. Adekwatnie sen o zaniedbanych włosach albo włosach w złym stanie może wynikać z wpojonych przekonań. Może także pokazywać stan psychiki oraz być obrazem naszego widzenia świata w danym momencie.
Im dłuższe, im silniejsze włosy, tym silniejsze nasze przekonania oraz historia ich zakorzeniania w nas. Na koniec dochodzi kolor, który wieńczy interpretację.

Włosy w kolorze czerwonym odnoszą się u postaci kobiecych do niegodności. Ma to związek z aspektem LILITH. Czerwień jest silnie powiązana z ogniem, a więc czakrą korzenia i energią męską (ale nie mężczyzną), która motywuje do życia i ciągłego rozwoju, do działania. Czerwone włosy zatem odnoszą się do działania głowy, do myślenia i kombinowania, które w symbolice jest przypisane postaciom męskim. U postaci kobiecych w snach natomiast oznacza niegodność, ponieważ przeszkadza w zaufaniu i oddaniu się kreacji oraz radości życia.
Podobnie wygląda interpretacja koloru rudego, który wcale nie odnosi się do ognistego temperamentu. Pomarańczowy jest barwą Plutona oraz ósmej czakry na Krysztale Energetycznym, a zatem oznacza kreację, pracę. W powiązaniu z głową oznacza pracę w obrębie myśli, ciągłe troski i zmartwienia o byt oraz ciągłe poświęcenie się kreacji.

Włosy w kolorach czakr w Senniku Symbolicznym

Zawsze warto łączyć kolor włosów z kolorem czakr, zwłaszcza tych pokazanych na Krysztale Energetycznym. Włosy w kolorze niebieskim we śnie odnoszą się zatem do trzeciej czakry od góry, czy też do Merkurego według Astrologii Symbolicznej.
Trzecia czakra odpowiada za iluzje. Tutaj projekty wraz z teoriami ewoluują wraz z doświadczeniami. Ważne jest, by nie utknąć na etapie iluzji. Włosy w kolorze (ciemno)niebieskim we śnie pokazują zatem etap świadomości, która zaczyna łączyć fakty, analizować i stwarza iluzje, które mają potencjał do urzeczywistnienia, do przejścia w fazę doświadczenia. Wtedy też zmieniają kolor na soczystą zieleń. Jest ona znamienna dla czwartej czakry, tak zwanej czakry Trzeciego Oka, która w pozytywie jest naszym doświadczeniem. W negatywie zaś jest miejscem schematów, które opierają się na zasadzie Kary i Nagrody i wtedy przyjmują barwę indygo. Jeżeli w takim razie śnimy o włosach indygo, możemy wyjść z założenia, że blokujemy się przed doświadczeniami ze względu na lęki zapisane w naszej podświadomości. Bywa jednak i tak, że barwa indygo odnosi się do ustalonego przez nas systemu, opartego na doświadczeniu.

Różowego nie ma jako tako na Krysztale Energetycznym. Powstaje on z czasem. Jest to świadomość miłości do Ciała i formy, Ziemi. Różowe włosy we śnie pokazują zatem naszą świadomość, która nauczyła się skupiać na Ciele, w którym istnieje i które ją uosabia, nadaje jej indywidualną formę. W szerokim rozumieniu to miłość do życia oraz głęboka akceptacja dla ludzi i świata, dla trudu, którego wymaga każdy dzień.
Bardzo ważnym kolorem, albo jego brakiem jest biel. Białe włosy we śnie oznajmiają nam postać, która zaczyna niszczyć blokady. To obraz EGO, które dojrzało, zrozumiało, co je więzi i teraz zaczyna dążyć do wyjścia z zamknięcia. Gdy śnimy o nas samych w białych włosach, wtedy świadomie niszczymy więzienie. Gdy śnimy o innych w białych włosach, wtedy podświadomość dostarcza nam informacji na temat cech, które zaczną nas wyniszczać, aż odważymy się je wyrazić, w pozytywie.

Sen o siwych włosach oraz mycie włosów w Senniku Symbolicznym

Włosy w kolorze siwym we śnie mogą wskazywać na mądrość, albo na rutynę i trud. Wszystko zależy od ocienia i naszych skojarzeń. Jeżeli już we śnie, albo po przebudzeniu, będziemy mieć poczucie, że to barwa odnosząca się do wieku, wtedy dane cechy – nasze własne, albo osoby o siwych włosach – będą wnosiły mądrość do naszego życia. Jeżeli natomiast we śnie zobaczymy siebie, bądź kogoś o szarych włosach, wtedy podświadomość daje nam znać, że pewne myślenie przyczynia się do poczucia szarości życia, trudu z nim związanego, a czasem i nudy.
Zaprzeczeniem szarości jest intensywność barw, która w snach wzmacnia po prostu znaczenie koloru. Intensywny blond podkreśli zatem nasze działania wewnętrzne, a intensywna czerń działania w materii. Intensywny brąz natomiast pokaże, że świetnie radzimy sobie z urzeczywistnianiem naszych planów i marzeń.

Brązowy kolor włosów we śnie łączy bowiem włosy blond z czarnymi. Pokazuje równowagę w kreacji wewnętrznej i zewnętrznej, a przejawia się to właśnie w umiejętności urzeczywistniania planów, a także w doświadczaniu życiu. Brąz jest bowiem jak pień drzewa, a zatem nasza codzienna praca i działania, które rodzą owoce i umożliwiają nam coraz pełniejsze doświadczanie – liście, których zieleń jest symbolem czwartej czakry na Krysztale Energetycznym, DOŚWIADCZENIA.
Mycie włosów w Senniku Symbolicznym związane jest z odświeżeniem oraz z ochłodzeniem, które jest potrzebne, gdy zużywamy bardzo dużo ognia, a więc gdy za dużo myślimy i analizujemy. Woda ma wydźwięk łagodzący oraz myjący, a zatem prostujący zbyt „ogniście” wyciągane wnioski. Myślenie bowiem prowadzi właśnie do wyciągania wniosków, które są nam potrzebne do materializacji zamierzeń. Gdy nie dajemy sobie czasu na przemyślenia, działamy chaotycznie. Zadaniem wody jest uspokojenie i ukojenie. „Zimna” i „czysta” głowa to jasne myślenie i patrzenie perspektywiczne.

Sztuczne włosy w Senniku Symbolicznym

Żyjąc w świecie, w którym musimy dostosować się do wielu wymagań, często przejmujemy obce poglądy, a także schematy działań. Możliwe są wtedy sny o perukach oraz przeszczepach włosów. Podczas gdy noszenie peruki odnosi się do możliwie krótkotrwałej postawy, sen o przeszczepie włosów sugeruje potrzebę zmiany postawy. Sugeruje potrzebę przyjęcia wzorca postępowania, który umożliwi nam lepsze funkcjonowanie.
Peruka sprawdza się, kiedy ważne jest dopasowanie się do innych. Może to być świadome konformistyczne podejście do życia. Współgra z tym perfumowanie włosów we śnie, które ma za zadnie głównie zmylenie rozmówcy, czasem siebie samego. Perfumowanie włosów bowiem jest próbą ukrycia poglądów, albo próbą nadania im pozornie innego kształtu, dopasowanego do potrzeb otoczenia. Niekiedy sami siebie okłamujemy, tłumacząc nasze myśli, czy też odczucia iluzjami, pozytywnymi, bądź negatywnymi. Perfumy mogą się nam przecież nie podobać.

O sztuczności świadczą również we śnie kobiece włosy u mężczyzny, bądź włosy męskie u kobiety. Oczywiście trudno tutaj jednoznacznie stwierdzić, jak wyglądają włosy męskie, czy kobiece. Dlatego też tak ważne są odczucia śniącego i jego wrażenia, które powiedzą nam właśnie, że kobieta we śnie miała męskie włosy, a mężczyzna kobiece.
Sztuczność w tym przypadku polega na zamianie ról, które przypisane są sennej animie i animusowi. Należy tu zaznaczyć, że anima odzwierciedla cechy energii żeńskiej, a nie kobiety. Podobnie animus ukazuje cechy energii męskiej, nie mężczyzny. Kobiece włosy u mężczyzny we śnie odnosić się zatem będą do myślenia i schematów, które w jakiś sposób blokują działanie i wyrażenie pozytywnej agresji, jak choćby w samoobronie. Męskie włosy u kobiety będą natomiast oznaką, że śniący / śniąca ma trudności z zachowaniem rozwagi, bądź umiaru.

Włosy proste, spięte i zaplecione w Senniku Symbolicznym, a ochrona energetyczna

Ułożenie włosów we śnie może także wiele powiedzieć o stanie świadomości śniącego. Rozpuszczone włosy są oznaką wolnej świadomości, jeszcze bez stałej formy, która powstaje, albo przez doświadczenia, albo przez wyobrażenia wewnętrzne, bądź schematy kulturowe i społeczne. Warkocz pokazuje natomiast schemat. Im ściślejszy i dłuższy, tym bardziej dany schemat warunkuje nasze życie. Nie musi być to negatywne. Jeżeli we śnie nie ma żadnych obrazów i odczuć, które mogłyby by dowodzić zbytniej ‘ciasności’, sen o warkoczu można odczytywać także w pozytywnych wariantach.
Podobnie dzieje się z wieloma warkoczykami. Są one obrazem wielu schematów, które mogą ułatwiać życie, bo wyprowadzają nas z chaosu. Dzieje się tak zwłaszcza, gdy we śnie warkoczyki są koloru brązowego. Wtedy możemy mieć pewność, że schematy zostały utworzone na podstawie zdrowych doświadczeń.

Warto tutaj wspomnieć o przekonaniach, w których warkocze miałyby niejako chronić naszą energię w życiu. Jest to oczywiście przeniesienie sennego symbolu do rzeczywistości. Ciasno zaplecione warkocze w Senniku Symbolicznym mogą wskazywać na poglądy pod sztywną kontrolą ich posiadacza. Poglądy, które rzadko są wyrażane na zewnątrz, co oczywiście chroni naszą energię w sposób znaczący – unikamy tłumaczenia, a niekiedy obrony własnego stanowiska. Niekiedy zamykamy się tym samym na działanie, rozwój i spełnienie.
Odwrotnością warkoczy są loki, zwłaszcza puszczone wolne. Kręcone włosy oznaczają bowiem brak stanowczości, a niekiedy nawet chaos. Spięcie włosów w kok pokazują dążenia do nadania naszym myślom ładu, choćby pozornego. To z kolei zobrazuje niedbale spięty kok. Ciasno, czy też surowo spięte włosy Sennik Symboliczny ukazuje natomiast nie tyle jako ład, co chęć ukrycia własnej osobowości przed otoczeniem, a niekiedy nawet przed sobą. Jest z tym związana także surowa ocena siebie i nie pozwalanie sobie na swobodę, w tym swobodę myślową i wyobraźnię.
Proste włosy są także odwrotnością loków. Cechuje jasność myśli. Splątanie zaś zawsze świadczy o pewnym zaułku myślowym, który należy ‘rozczesać’, a zatem podejść do zagadnienia od innej strony, spojrzeć z innej perspektywy.

Włosy nie tylko na głowie – Sennik Symboliczny

Włosy pokrywają znaczną część ciała ludzkiego. W snach mamy zatem do czynienia również z innym obszarami, w tym z bardzo intymnymi. Włosy łonowe dla przykładu, we śnie odnoszą się do kreacji, która pokazuje także pragnienia seksualne.
Wstyd przed posiadaniem włosów łonowych we śnie może wskazywać na wstyd przed pragnieniami seksualnymi, a niekiedy przed dojrzałością seksualną. Seksualność na poziomie wewnętrznym to także kreowanie, a zatem wstyd może się odnosić do obawy przed pracą nad czymś, czego nie jesteśmy się pewni, przed ukazaniem owoców pracy szerszej publiczności. Niech to będzie chociażby rysowanie. Wystarczy złośliwa uwaga w dzieciństwie, która zablokuje w nas pęd do uzewnętrzniania emocji na papierze. Pragnienie jednak pozostanie, niekiedy nawet będziemy się mu poddawać i wtedy nasz podświadomość może symbolicznie pokazać nasz wstyd poprzez włosy łonowe.

Podobnie intymnym obszarem są włosy pod pachami. Pokazują innym, kiedy się boimy i denerwujemy (→ feromony). Zdradzają nasz stan emocjonalny i to właśnie pokazuje nam podświadomość. Jeżeli wstydzimy się włosów pod pachami we śnie, wstydzimy się naszych emocji. Nie chcemy, by inni byli ich świadomi. Dodatkowo pachy są zakończeniem (albo początkiem) dłoni, które są odpowiedzialne za kreację. Im wyżej podnosimy dłonie, tym bardziej oddalamy się od kreacji, albo przenosimy ją w „sfery wyższe”, a zatem do wnętrza. Często też do marzeń. Oddalenie od spraw materialnych uwrażliwia nas i pokazuje emocje na zewnątrz.
Włosy na piersi, albo na brzuchu są zjawiskiem normalnym u mężczyzn. Zwracają uwagę, gdy we śnie występują u kobiety. Wtedy też pokazują wyrażanie energii żeńskiej w sposób zniekształcony na zewnątrz. Kobiece piersi symbolizują dawanie (karmienie), brzuch zaś to kreacja. Włosy w tych rejonach odnoszą się zatem w Senniku Symbolicznym do braku kreacji na rzecz działania.

Owłosione nogi i twarz w Senniku Symbolicznym

Włosy na nogach są zjawiskiem normalnym u obu płci, choć kulturowo wstydliwym u kobiet, co również utrwaliło się podświadomości zbiorowej. Włosy są oznaką dojrzałości, w przypadku nóg to dojrzałość do „drogi”, do działania i doświadczania, które przypisuje się generalnie mężczyznom. Stąd wstyd w snach występuję przede wszystkim u kobiet, które albo wstydzą się jakiegoś działania, albo uważają, że pewne doświadczenia im nie przystoją. Podobnie sytuacja wygląda z włosami na twarzy, które występują głównie u mężczyzn. Włosy na twarzy u kobiet we śnie ukazują zachwianie wyrażania potencjału, wizerunku. Bo twarz to pokazywanie się, to obraz, który widzą ludzie na zewnątrz. Kobieta z włosami na twarzy we śnie pokazuje energię żeńską uwikłaną w „testosteron”, a zatem agresję. Innymi słowy kreacja, bądź forma wyrażana na zewnątrz jest zniekształcona agresją.

Włosy na brodzie we śnie są oznaką dojrzałości w wydawaniu osądów oraz w tworzeniu wniosków. Dojrzałości nabytej, bądź wmówionej. To także stanowczość, która jest potrzebna do działania. Mężczyzna z brodą we śnie wskazuje zatem na dojrzałość potencjału, który wyrażamy w sposób harmonijny. Kobieta z brodą we śnie natomiast będzie dowodzić źle używanego potencjału kreacji. Wnioski powinny bowiem powstawać poprzez działanie – zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, które jest po prostu dążeniem do zrozumienia. Bez tego żadne wnioski powstać nie mogą, bo sama kreacja, bez działania staje się rutyną, pozbawioną nowych treści, a zatem budulca nowych wniosków. Wszelkie decyzje i wnioski są wtedy ograniczające i pozbawione czynnika rozwojowego. Opierają się najczęściej na lęku.

Włosy w nosie, gardle i zupie w Senniku Symbolicznym

Kiedy śnimy o włosach w nosie, posiada to kompletnie inny wydźwięk niż dotychczasowe interpretacje, niezwiązany ściśle z symboliką włosów. Włosy w nosie – o ile są przerośnięte – wskazują na czynnik denerwujący, bądź przeszkadzający w trafnym odczuciu. Nos jest bowiem narzędziem służącym do ‘niuchania’, co w obszarze symbolicznym odnosi się także do intuicji. Włosy zatem w tym rejonie mogą wskazywać na przekonania oraz schematy, które zakłócają odczucia intuicyjne. Włosy w nosie, które mają normalne rozmiary i w niczym nie przeszkadzają, ale są podkreślone we śnie oznaczają

Włosy w gardle nie są zjawiskiem naturalnym, a jednak w podświadomości zapisany jest nieprzyjemny obraz włosów, które ‘drapią’ w gardle i dostają się tam zwykle przez jedzenie, jak choćby włosy w zupie. Gardło jest symbolem wyrażania się, formułowania własnego zrozumienia. Podobnie jak w przypadku włosów w nosie, tak i tutaj podświadomość pokazuje nam czynnik przeszkadzający, tym razem w wyrażeniu siebie, bądź własnego zrozumienia. Czynnikiem tym mogą być czyjeś, bądź własne przekonania, niekiedy już zrewidowane i odrzucone.
Sama zupa zaś jest we śnie symbolem sięgania po zrozumienie, jak każda forma jedzenia, które karmi podświadomość. Włos w zupie to symbol przeświadczeń, które przeszkadzają w sięganiu po zrozumienie, bądź ‘obrzydzają’ nam daną formę wiedzy.

(*) Każdy człowiek posiada w sobie dwie energię – żeńską i męską. Nazwa “energia kobieca” stosowana jest często zamiennie z energią żeńską, sugerując zrównanie kobiecości z żeńskością. To z kolei sprzyja odbieraniu kobietom cech energii męskiej, jak choćby działanie i logika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.