JAK SOBIE POMÓC, SKUTECZNIE I TRWALE?

JAK POKONAĆ LĘK PRZED ODRZUCENIEM, CZYLI POWRÓT TATY W PRAKTYCE

ZNACZENIE SNU JAKO DROGOWSKAZ W ŻYCIU

Wędrowcze! Kierunek Życie poświęcony jest Symbolom. Kropka.

Symbole są mową podświadomości, która przemawia obrazami. Te zaś przedstawiają nasze uczucia. Występują wszędzie. W snach, wizjach, w zdarzeniach codziennych. W Kosmosie.  Dlatego Kierunek opiera się na wiedzy, pochodzącej z podświadomości, która odzwierciedla się w interpretacjach sennych oraz astrologicznych. Sny są nieodłącznie związane z układami planetarnymi, dlatego też powstała Astrologia Symboliczna.

Sny są drogowskazami w życiu. Symbole można jednak czytać także w zdarzeniach losowych.
Zwykle sny początkowo prowadzą przede wszystkim do pracy z podświadomością indywidualną. Wtedy też poznajemy siebie. Następnie otwieramy się na podświadomość zbiorową. Zaliczamy do niej wszystkich ludzi, w tym naszych przodków, oraz Ziemię. Przestrzeń.

Astrologia Symboliczna opiera się na wiedzy, pochodzącej z symboli. W mojej pracy, polegającej na interpretacjach sennych i astrologicznych, odkryłam, że sny są powiązane z działalnością NIEBOSTANIU. Pokazują nam w obrazach, co zadziewa się na niebie, a co odzwierciedla się w naszej podświadomości. Innymi słowy, znajomość siebie i rytmu otaczającego nas świata zawiera się w Astrologii Symbolicznej, którą tłumaczą nam sny.