JAK SOBIE POMÓC, SKUTECZNIE I TRWALE?

JAK POKONAĆ LĘK PRZED ODRZUCENIEM, CZYLI POWRÓT TATY W PRAKTYCE

ZNACZENIE SNU JAKO DROGOWSKAZ W ŻYCIU

Drodzy Wędrowcy, Kierunek Życie poświęcony jest czytaniu Przestrzeni, początkowo zwykle poprzez sny, choć niekoniecznie.

Sny uczą rozumienia symboli, które następnie odczytywane są w świecie fizycznym. Przestrzenią nazywam Podświadomość, Materię oraz otaczający nas Kosmos, jednym słowem: Wszechświat. Podświadomość jest lustrem Materii i vice versa. Materia wraz z Podświadomością są lustrem Kosmosu…i również vice versa. Trudne do garnięcia? Tylko na początku. Nie zniechęcajcie się!
Rzeczywistość senna prowadzi do poznania prawdy o sobie i przejęcia odpowiedzialności za siebie. To z kolei skutkuje zmianami w świecie fizycznym, który znajduje się pod wpływem Kosmosu. Sny są więc drogowskazami w życiu, jednak znaki można czytać także w Materii i przez nią – przez samodzielne działanie – wpływać na zmiany w podświadomości.
Praca ze snami jest początkowo przede wszystkim pracą z podświadomością. Jest to proces oczyszczania podświadomości z tak zwanych cieni, o których informują nas symbole senne, a także fizyczne, jak choćby lustra w napotkanych osobach. Oczyszczona podświadomość pozwala nam odczytywać przekazy Wyższej Jaźni bez zakrzywień związanych z lękiem. Wtedy też sny zwykle przestają być potrzebne. Zamiast sennych przekazów, zaczynamy czytać materialną Przestrzeń.

Oczyszczona podświadomość oznacza również dokładne poznanie siebie.

W procesie oczyszczania bowiem rozkodowujemy wewnętrzne lęki, których nabywamy się wraz z dojrzewaniem. WYZBYWAMY SIĘ STRACHU, za którym kryje się nasze prawdziwe JA. Pomagają nam w tym symbole zawarte w snach, wizjach, astralach, ale także w zwyczajnych zdarzeniach wokół nas. Sny dla przykładu przedstawiają wyparte cechy charakteru, które są wyrazem braku zaufania do siebie i do Przestrzeni. Wszystko, co wyparte zawiera w sobie wiedzę o potencjałach, zwanych niekiedy potencjałami duszy. Prawidłowa interpretacja snów, i w ogóle symboli pozwala odkryć indywidualnych kierunek spełnienia – POWOŁANIE.
Przestrzeń to także określenie energii żeńskiej. Nie tej biernej i poddanej, ale aktywnej i dominujące, o której sile decyduje PRAGNIENIE SERCA.
Strona Kierunek Życie przybliża zatem nowy obraz żeńskości w kobiecie i mężczyźnie, której dzieje opisałam w Mandali Serca. W oparciu o źródła biblijne, Apokryfy i własne przekazy podświadomości, wyjaśniam faktyczne znaczenie pragnienia serca jako siły dominującej i nadającej kierunek i kształt każdemu istnieniu. Siły, której uznanie i prawidłowe wykorzystanie pozwala cieszyć się życiem i swobodnie korzystać z jego zasobów.

Wiedza o symbolach pozwala czytać Przestrzeń i stać się jej prawowitym partnerem / partnerką. Twórczość Kierunku Życie pozwala więc:

  • odnaleźć i poznać siebie, a także własnego miejsca w świecie
  • odnaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania egzystencjalne
  • odkryć własne potencjały i drogę, zwaną powołaniem
  • na zapoznanie się z tematyką symboli sennych, a także ze stworzonym przeze mnie kluczem interpretacyjnym, który sprawdza się przede wszystkim w codziennym zastosowaniu
  • na samodzielną pracę ze snami i podświadomością poprzez poznanie pochodzenia i ewolucji symboli, co jest fundamentem dalszej pracy
  • na przyswojenie sobie różnych metod pracy ze snami i podświadomością. Zyskujemy w ten sposób narzędzia, których rozsądne zastosowanie prowadzi do odkrycia indywidualnych potencjałów
  • na poznanie energii żeńskiej i męskiej. Wiedza ta pomaga wskazywać kierunek w walce z własną bezradnością i niemocą. Z cechami charakterystycznymi dla stłamszonych energii, u kobiet i mężczyzn
 • na przybliżenie zdrowych interpretacji biblijnych i apokryficznych, z których wyłania się całkiem nowy obraz tak zwanego kodu Biblii. Biblia i Apokryfy powstały w oparciu o sny oraz wizje i tak też powinno się je odczytywać.

Zadaniem Kierunku Życie – jak sama nazwa wskazuje – jest jednak ukazanie ‚DOKĄD’ i niekiedy ‚JAK’. Za pomocą wiedzy o symbolach przestrzennych – sennych i materialnych. Celem jest odkrycie prawdy o sobie i pasji życia.