EWA – PRAGNIENIE SERCA

Lilith, skrzywdzona niedojrzałym postępowaniem Adama zrezygnowała ze swojego prawowitego miejsca obok niego. Zamiast ćwiczyć się w stawianiu granic niecierpliwej świadomości ego, co miało na celu obopólne dojrzewanie, skorzystała z wiedzy o sobie i z wolnej woli – WYPARŁA SIĘ PRAGNIENIA zmieniając tym samym kierunek OPORU na zewnętrzny. Powstała PODŚWIADOMOŚĆ – świadomość ciała w wyparciu –…

ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA – LILITH

Lilith wraz z córką – archetypową EWĄ RAJSKĄ – stały się mi niezwykle bliskie podczas wglądów sennych, wizyjnych i astralnych, którym towarzyszyły bardzo trafne synchronie. Całokształt prowadził mnie w głąb podświadomości – najpierw własnej, następnie zbiorowej – aby wraz z rozświetloną niewiedzą powrócić do otaczającego świata. Po kolejne doświadczenie, które w sposób namacalny pogłębiało zrozumienie,…