Młody lew - Juda, symbol ego

NISZCZYCIELSKA MOC EGO – MŁODY LEW NA DRODZE KU WYZWOLENIU

12 CZAKR ROZWOJU CZŁOWIEKA, CZ. III Rozdział w czakrze Przestrzeni i wyparcie energii żeńskiej pozbawiło człowieka pragnienia poznania. Zamknąło go na nowe i nieznane, które odtąd zaczęło się jawić w negatywie, jako potwór próbujący uśmiercić człowieka w odmętach jego grzesznych pragnień. Lewiatan – bo o nim mowa – jak na wyparty potencjał przystało, stał się…

TRZECIA CZAKRA NIEŚWIADOMOŚCI - PRAGNIENIE POZNANIA

WYKLĘCIE PRZESTRZENI – POKOLENIE KAPŁANÓW

12 CZAKR UCZŁOWIECZENIA, CZĘŚĆ II Chyba każdy z nas przeżył choć raz rozczarowanie, które zawróciło go z drogi, którą podążał w natchnieniu. Mniejszym bądź większym. W pragnieniu, którego nie mógł logiczne wytłumaczyć. I nie piszę tutaj o pożądaniu, ale o pragnieniu, które wywołuje bolesną tęsknotę w sercu. Im większe owo pragnienie, tym większe rozczarowanie, które…

DWANAŚCIE CZAKR ROZWOJU CZŁOWIEKA

KRYSZTAŁ ENERGETYCZNY I SĘDZIOWIE – CZĘŚĆ I. Warto uświadomić sobie jedną rzecz związaną z Biblią. Naukowcy i religioznawcy od niepamiętnych czasów szukają klucza, który pozwoli odczytać zawarte w niej zapisy i ten klucz istnieje, również w apokryfach. Nie odnosi się on jednak do przepowiadania przyszłości, co pomogłoby nam uniknąć niebezpieczeństw, zwłaszcza tych zawartych w Apokalipsie.…

WYPARCIE NATCHNIENIA. WSTĘP DO NIEGODNOŚCI KOBIETY.

Ego człowieka jest jego WOLĄ, siłą decydującą, która ma moc zarządzania pragnieniem – żeńskim i męskim. W negatywie wykorzystujemy ową moc do wypierania, czyli do odwracania uwagi od cech, które nie spełniają naszych ambicji. W pozytywie natomiast mamy możliwość tak rozwinąć nasz aspekty, by stworzyły one przestrzeń dla pędu do działania i tym samym nasyciły…

SEKSUALNOŚĆ. FIZYCZNE ODZWIERCIEDLENIE PRAGNIENIA SERCA.

Na przykładzie historii Lota – jednej z opowieści biblijnej Księgi Genesis – można zapoznać się z dalszymi dziejami pragnienia. Będąc do dziś alegorią rozpusty, deprawacji i niemoralności miejscowości kojarzone z Lotem, Sodoma i Gomora stały się sennym obszarem Jaźni, w którym symbolicznie pokazane zostało nieopanowanie pragnienia tworzenia i działania.