słonie kierunek życie

Oferta konsultacji, indywidualnych interpretacji oraz kosmogramów symbolicznych

Jestem tłumaczem symboli. W praktyce przekłada się to na pracę z Podświadomością, Materią oraz Kosmosem, w skrócie PRZESTRZENIĄ. Opracowuję KOSMOGRAMY SYMBOLICZNE oraz prowadzę indywidualne konsultacje, dotyczące symboliki sennej i przestrzennej.
Na konsultacjach poddaję analizie i interpretacji sny, zdarzenia życiowe (one także są potężnym źródłem symboli) oraz wpływy planet, wynikające z urodzenia. W pracy indywidualnej nakreślam osobowość klienta, co ma na celu odkrycie potencjałów. W swojej działalności odnoszę się do elementów z obszaru TEORII CIENIA, HUMAN DESIGN’u, TOTALNEJ BIOLOGII, a także ASTROLOGII i kontaktu z NATCHNIENIEM. Łączę różne dziedziny, aby zyskać obszerny i plastyczny obraz sytuacji, osoby, a także związanych z nią zagadnień. Stosuję także własny KLUCZ INTERPRETACYJNY oparty na autorskiej koncepcji KRYSZTAŁU ENERGETYCZNEGO oraz ASTROLOGII SYMBOLICZNEJ. Dzięki temu moje tłumaczenia symboli i opracowania kosmogramów są precyzyjne i dostosowane do indywidualnych wymagań. 

Indywidualne kosmogramy symboliczne

Na podstawie symboliki zawartej w kosmogramach urodzeniowych oraz pracy z Natchnieniem określam:

 • OSOBOWOŚĆ człowieka, a więc jego charakterystyczne cechy, w tym mocne i słabsze punkty, które mają także ogromne znaczenie w rozwoju młodego człowieka
 • obszary, które przychodzą ŁATWO i o które trzeba ZADBAĆ
 • POWOŁANIE
 • obszary, które domagają się ULECZENIA, a więc zrozumienia poprzez pracę z podświadomością. Często są tutaj również nakreślone cechy rodowe, które uległy wyparciu i domagają się dostrzeżenia oraz pełnego wyrażenia w konstruktywny sposób
 • jak wypełnić POWOŁANIE, ponieważ samo powołanie jest dość ogólnym terminem, w którego skład może wchodzić zawód, rodzina, związek, praca z ciałem i podświadomością, praca z ludźmi, etc. Ważne jest przy tym wszystkim, by wyłonić potencjały i uwzględnić kierunek ich wykorzystania
 • czas PRÓBY I ZMIANY, który jest nieunikniony dla każdego człowieka. Jest tu mowa o zagrożeniach, które najczęściej są wynikiem zaniedbań i które mogą wpłynąć na naturalny bieg życia, skrócić je, a także przeszkodzić w nasyceniu pragnienia serca. Poza tym każdy człowiek doświadcza tak zwanych cykli Saturnowych, które określają śmierć natchnienia, niekiedy zwaną śmiercią ego, choć niesłusznie. W części o próbach i zmianach podaję czas tych etapów oraz tematy, które będą domagały się przepracowania
 • KRES PRAGNIENIA, a więc czas życia potrzebny do nasycenia pragnienia serca i wypełnienia powołania. Jest to także czas naturalnej śmierci człowieka. Czy taka wiedza jest potrzebna? Nie zawsze i nie każdemu, dlatego kres pragnienia podawany jest na indywidualne życzenie klienta. Wiedza ta wiąże się z ogromną odpowiedzialnością za własne życie i pragnienie, którego nasycenie jest niejako obowiązkiem każdego istnienia. Świadomość czasu życia motywuje do odpowiedzialnego korzystania z zasobów własnych ciał i umysłów w kierunku, który cierpliwie dąży do pełnego nasycenia.

Cena KOSMOGRAMU SYMBOLICZNEGO dla osoby dorosłej wynosi 70 eu.
Cena KOSMOGRAMU SYMBOLICZNEGO dla dziecka do 15 r. wynosi 75 eu. Opracowanie przesyłane jest w formacie PDF na adres e-mail klienta, po uprzedniej wpłacie na konto:
IBAN DE96870700240822968400
BIC  DEUTDEDBCHE
Zamówienia kosmogramów proszę kierować na adres:
emilia.jasnowska@gmail.com.

Konsultacje i interpretacje indywidualne

W trakcie sesji (messenger / skype) pomagam nakreślić problematykę i rozwiązania. Celem jest poznanie i zrozumienie siebie, a także praw podświadomości i otaczającego nas świata. W rezultacie procesu kreowania siebie (samo-poznania) klient:

 • zyskuje wielostronną perspektywę własnego życia i osoby
 • odkrywa własne pragnienia i potencjały
 • uczy się równowagi wewnętrznej i panowania nad potencjałami
 • przyswaja wiedzę i rozumienie siebie
 • zmierza do samodzielnej pracy z Przestrzenią
 • odkrywa swoją indywidualną drogę

Cena SESJI GODZINNEJ wynosi 30 eu, po uprzedniej wpłacie na konto:
IBAN DE96870700240822968400
BIC  DEUTDEDBCHE
Przed dokonaniem wpłaty, proszę o kontakt na adres: 
emilia.jasnowska@gmail.com.

Możliwe są również interpretacje pojedynczych snów w formie pisemnej, lub krótkiej rozmowy. W tym wypadku usługa wynosi 10 eu.
Serdecznie zapraszam do kontaktu!