SEKSUALNOŚĆ. FIZYCZNE ODZWIERCIEDLENIE PRAGNIENIA SERCA.

Na przykładzie historii Lota – jednej z opowieści biblijnej Księgi Genesis – można zapoznać się z dalszymi dziejami pragnienia. Będąc do dziś alegorią rozpusty, deprawacji i niemoralności miejscowości kojarzone z Lotem, Sodoma i Gomora stały się sennym obszarem Jaźni, w którym symbolicznie pokazane zostało nieopanowanie pragnienia tworzenia i działania.

INDYWIDUALIZACJA. PROCES PODĄŻANIA ZA PRAGNIENIEM. CZ II.

Artykuł jest kontynuacją tekstu „Ego – świadomość i wola uwagi.” Ból jako substytut zrozumienia pozwala na pozostanie w nieświadomości, bez dostępu do natchnienia i rozwoju. Pozwala na niedziałanie i zaniechanie. Zamiast tworzenia następuje destrukcja. Za każdym razem gdy energia kreacji wzbudza w nas niepokój i napięcie, dążąc do bycia wyrażoną, mocna dawka bólu przynosi rozładowanie…

EGO – ŚWIADOMOŚĆ I WOLA UWAGI

Ewa sięgnęła po ZROZUMIENIE, na które nie była gotowa. Dlaczego? Przez nieumiejętność panowania nad pragnieniem, na które się otworzyła. Niedojrzałość nie dotyczyła bowiem tylko ograniczonej świadomości męskiej. Aby lepiej zrozumieć zawiłość powiązań między męskością i żeńskością w Adamie, należy spojrzeć na wyparcie pragnienia dodatkowo z perspektywy ego.