Pragnienie demon ktory neka i budzi zycie

PRAGNIENIE – DEMON, KTÓRY NĘKA I BUDZI ŻYCIE

Pragnienie serca, czyli demon, który nęka duszę Rozwój osobisty, duchowy, czy po prostu rozwój człowieka można podzielić na wiele etapów, w tym wewnętrzny i zewnętrzny. Pierwszy dotyczy Podświadomości, drugi Materii. Każdy z nich z kolei składa się z kolejnych etapów, które przedstawiłam w Mandali Serca. Są to jednak podziały umowne, dla wygody naszej ograniczonej świadomości,…

Młody lew - Juda, symbol ego

NISZCZYCIELSKA MOC EGO – MŁODY LEW NA DRODZE KU WYZWOLENIU

12 CZAKR ROZWOJU CZŁOWIEKA, CZ. III Rozdział w czakrze Przestrzeni i wyparcie energii żeńskiej pozbawiło człowieka pragnienia poznania. Zamknąło go na nowe i nieznane, które odtąd zaczęło się jawić w negatywie, jako potwór próbujący uśmiercić człowieka w odmętach jego grzesznych pragnień. Lewiatan – bo o nim mowa – jak na wyparty potencjał przystało, stał się…

WYPARCIE NATCHNIENIA. WSTĘP DO NIEGODNOŚCI KOBIETY.

Ego człowieka jest jego WOLĄ, siłą decydującą, która ma moc zarządzania pragnieniem – żeńskim i męskim. W negatywie wykorzystujemy ową moc do wypierania, czyli do odwracania uwagi od cech, które nie spełniają naszych ambicji. W pozytywie natomiast mamy możliwość tak rozwinąć nasz aspekty, by stworzyły one przestrzeń dla pędu do działania i tym samym nasyciły…

SEKSUALNOŚĆ. FIZYCZNE ODZWIERCIEDLENIE PRAGNIENIA SERCA.

Na przykładzie historii Lota – jednej z opowieści biblijnej Księgi Genesis – można zapoznać się z dalszymi dziejami pragnienia. Będąc do dziś alegorią rozpusty, deprawacji i niemoralności miejscowości kojarzone z Lotem, Sodoma i Gomora stały się sennym obszarem Jaźni, w którym symbolicznie pokazane zostało nieopanowanie pragnienia tworzenia i działania.